Općina Prozor-Rama  nastavlja i u 2021. godini s potporom roditeljima za novorođenu djecu do 2.000 KM

Općina Prozor-Rama nastavlja i u 2021. godini s potporom roditeljima za novorođenu djecu do 2.000 KM

Na sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama koja će biti održana u srijedu 24. veljače 2021. naći će se i prijedlog o jednokratnoj novčanoj potpori roditeljima za novorođenu djecu. Jednokratna potpora će iznositi: 1.000,00 KM (tisućukonvertebilnihmaraka) za prvo, 1.500,00 (tisućupestokonvertabilnihmaraka) za drugo i 2.000,00 (dvijetisućekonvertabilnihmaraka) za treće i svako sljedeće  novorođeno dijete…

Pročitajte više
Za usporedbu: Novčana naknada za novorođenu djecu u Livnu

Za usporedbu: Novčana naknada za novorođenu djecu u Livnu

Vijećnici Gradskog vijeća Livna u četvrtak su usvojili Odluku o novčanoj naknadi za novorođenu djecu na području Grada Livna, kojom se visina novčane naknade povećava za stotinu maraka. Prema toj odluci za prvo i drugo novorođeno dijete roditelji će dobiti 500, a za treće i svako sljedeće dijete 600 maraka….

Pročitajte više
Općina Prozor-Rama i ove, 2017. godine isplaćuje 500 KM za novorođeno dijete

Općina Prozor-Rama i ove, 2017. godine isplaćuje 500 KM za novorođeno dijete

Potpora za majke rodilje u Prozoru – Rami u 2017. isplaćivat će se  u iznosu od 500 KM. Iseljavanje žitelja iz Bosne i Hercegovine, napose Hrvata, poprima dramatične razmjere. Odlaze cijele obitelji, a odredište je Europa, ponajviše Njemačka. Brojni analitičari ukazuju na problem iseljavanja kao onaj koji će  najlošije utjecati…

Pročitajte više
Za novorođeno dijete u Općini Prozor-Rama 500 KM

Za novorođeno dijete u Općini Prozor-Rama 500 KM

Općina Prozor-Rama između ostalog radi na stvaranju pozitivne demografske slike Općine. Stoga je za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremljena Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2016. godinu. Na prijedlog Kluba HDZ-a 1990 ova poticajna mjera uvrštena je u Proračun za 2016. godinu. Ovom…

Pročitajte više