Za novorođeno dijete u Općini Prozor-Rama 500 KM

Za novorođeno dijete u Općini Prozor-Rama 500 KM

Općina Prozor-Rama između ostalog radi na stvaranju pozitivne demografske slike Općine. Stoga je za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremljena Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2016. godinu. Na prijedlog Kluba HDZ-a 1990 ova poticajna mjera uvrštena je u Proračun za 2016. godinu.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete, njena visina, postupak i način ostvarivanja prava, financiranje i druga pitanja od značaja za priznavanje prava.

Jednokratna novčana pomoć iznosit će 500,00 KM (petstokonvertibilnihmaraka), a ostvaruje se za svako novorođeno dijete u 2016. godini koje ima prijavljeno prebivalište na području Općine Prozor – Rama te ukoliko oba roditelja djeteta ili samohrani roditelj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Prozor – Rama, i to u trajanju od najmanje godinu dana  do stupanja na snagu ove Odluke.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar