Osim općine Prozor-Rama reagirale i druge vezano za HDZ-ov prijedlog izmjena zakona o naknadi za korištenje hidroakumulacija

Osim općine Prozor-Rama reagirale i druge vezano za HDZ-ov prijedlog izmjena zakona o naknadi za korištenje hidroakumulacija

Prošireni Kolegij Gradskog vijeća Konjic apelirao je na Parlament Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, koji je podnio Klub zastupnika HDZ BiH-HNS u skraćenom postupku, ne nađe na dnevnom redu u formi i proceduri kako je predložen, javlja Klix.ba

Smatrajući da se radi o Prijedlogu Zakona koji bi imao nepovoljan utjecaj na prihodovnu stranu budžeta Grada Konjica, Savjet gradonačelnika je hitno reagiraoi formirao Radnu grupu koja je u skladu s nadležnostima donijela određene zaključke, te je sazvana izvanredna proširena sjednica Kolegija Gradskog vijeća Konjic, kojoj su prisustvovali zastupnici u Skupštini HNK i zastupnici u Domu naroda Parlamenta FBiH, koji dolaze iz Konjica.

Pojašnjavajući pravne osnove za apel upućen Parlamentu Federacije BiH, kako se navedeni Prijedlog Zakona ne bi našao na dnevnom redu u formi u kojoj je predložen, pomoćnica gradonačelnika Konjica Mirna Habibija Sultanić, naglasila je da se na prvo čitanje uočava nelogičnost formulacije Prijedloga izmjene stava 2. predmetnog Zakona s obzirom da je naknada određena stavom 1., odnosno 3., a u Prijedlogu izmjene stava 2. je navedeno da će naknadu odrediti Parlament Federacije BiH na prijedlog Vlade Federacije BiH.

“To Prijedlog Zakona čini kontradiktornim, ne samo u odnosu na stav 1. i 3. predmetnog člana, za koji se traži izmjena, nego i u kontekstu cjelokupnog zakona”, kazala je Habibija Sultanić, naglašavajući kako je iz cijele priče izbačena Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, iako su Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH, koji je donesen ne tako davno, u ovoj godini, jasno određeni i ciljevi i nadležnosti Regulatorne komisije u sektoru električne energije.

“Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH članom 172. određeno je da, kada nije u pitanju složen i obiman zakon podnosilac Prijedloga Zakona može predložiti da se Prijedlog Zakona pretresa po skraćenom postupku. Predmetni zakon nije obiman, ali je itekako složen, s obzirom na efekte njegove primjene na jedinice lokalne samouprave. S tim u vezi smatram da ne postoje uslovi da se Prijedlog izmjene Zakona pretresa po skraćenom postupku, tim više što je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH član 34. određeno da je zakonodavac dužan pribaviti mišljenje od Saveza općina i gradova o svim pitanjima koja se odnose na dodjelu sredstava, kao i svim promjenama zakona, koje mogu uticati na finansijske obaveze jedinica lokalne samouprave, a primjena ovoga zakona itekao može imati negativne efekte na sredstva jedinice lokalne samouprave”, kazala je Mirna Habibija Sultanić.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove Grada Konjica uradila je analizu eventualne primjene i efekata na budžet Grada Konjica. Govoreći o tome Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika Konjica je kazao.

“Sa aspekta financija dovoljno je bilo povući paralelu ovog Prijedloga izmjena Zakona, koji je, na neki način konfuzan, nedorečen, sa postojećim Zakonom. Napravili smo jednu fiskalnu procjenu posljedica na budžet i može se doći do zaključaka da bi eventualno njegova primjena mogla imati štetne posljedice po našu lokalnu zajednicu”, naglasio je Špago.

Proširenoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća Konjic odazvali su se svi predstavnici Konjica koji participiraju u zakonodavnom tijelu Skupštine HNK i Parlamentu Federacije BiH. Kolegij Gradskog vijeća je u potpunosti podržao Zaključke koje je izradila Radna grupa koju je formirao Savjet gradonačelnika, a ti se Zaključci podudaraju sa mišljenjem koje je na pomenuti Prijedlog Zakona dala Vlada Federacije BiH.

“U tom smislu prošireni Kolegij Gradskog vijeća apelira na Parlament Federacije BiH da se ovaj Zakon u formi i proceduri kako je predložen, ne nađe na dnevnom redu”, rekao je predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar