Osmišljen plan razvoja Federacije; HNŽ kasni

Osmišljen plan razvoja Federacije; HNŽ kasni

Zakon će, također, doprinijeti ostvarivanju prioriteta iz Reformske agende BiH 2015.-2018. i Akcijskog plana BiH za njezinu implementaciju

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH, koji uređuje ciljeve i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije BiH, županija i jedinica lokalne samouprave, uređuje vrste strateških kao i dokumenata neophodnih u postupku njihove implementacije, odgovorna tijela, proces razvojnog planiranja i upravljanja, zatim programiranje, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje, nanciranje implementacije strateških dokumenata i nadzor.

Usuglašeno razvojno planiranje

Kako je priopćeno iz Vlade F BiH, uspostava ovog sustava omogućava transparentno i usuglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u FBiH, županijama i jedinicama lokalne samouprave i, u najboljem interesu građana, koordinaciju i integraciju strateških dokumenata, javnih i drugih financijskih resursa.

”Razlog za donošenje Zakona je stvaranje pretpostavki za ubrzaniji i ujednačeniji socijalno-ekonomski razvoj, uspostavljanje adekvatnog i harmoniziranog sustava razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, koji bi na koordiniran način uključivao sve razine vlasti u FBiH”, navodi Vlada. Koherentan zakonodavni i institucionalni okvir razvojnog planiranja je pretpostavka za uspostavu koordinacionog mehanizma za kreiranje, implementaciju i provedbu javnih politika sukladno prioritetima i standardima pristupanja BiH u EU. Jednako važno je i postizanje učinkovitijeg korištenja raspoloživih domaćih javnih sredstava u cilju boljih rezultata razvoja. Instrument za pretpristupnu potporu EU (IPA II) podrazumijeva usuglašen sektorski pristup, sa sektorskim strategijama, predvidivim i osiguranim višegodišnjim planiranjem proračuna, osiguranom koordinacijom kako unutar zainteresiranih strana, tako i prema donatorima.

Povlačenje EU-novca

Stupanje na snagu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH će omogućiti izradu strateških dokumenata i pripremu konkretnih prioritetnih projekata koji proizlaze iz strateških dokumenata na svim razinama vlasti, te unaprijediti ukupnu spremnost FBiH za programiranje i učinkovito korištenje sredstava EU. Zakon će, također, doprinijeti ostvarivanju prioriteta iz Reformske agende BiH 2015.-2018. i Akcijskog plana BiH za njezinu implementaciju, posebno u oblasti reforme javne uprave. Zakon određuje da Vlada FBiH, na preporuku Vijeća FBiH, donosi odluku o izradi Strategije razvoja najkasnije 24 mjeseca prije završetka prethodnog planskog ciklusa. Županijske vlade, gradonačelnici i općinski načelnici odluke o izradi strategije razvoja donose najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa u FBiH. Prema odabranim najprihvatljivijim opcijama iz Dokumenta javne politike – procjene utjecaja – za provedbu ovog zakona, kada je u pitanju uspostavljanje institucionalnog okvira na svim razinama vlasti, nije nužno izdvajanje dodatnih sredstava iz proračuna. Naime, ukoliko se prilikom kreiranja institucionalnog okvira vlade na svim razinama u FBiH opredijele za korištenje postojećih ljudskih resursa, neće biti potrebe za novim ñnancijskim izdvajanjima. Kada je u pitanju uspostava vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem na razini FBiH i županija, potrebna sredstva će biti osigurana iz redovnih proračunskih sredstava, te uštedama na istim ili sličnim stavkama. Za rad Vijeća FBiH treba osigurati 5.420 KM, a za rad deset županijskih vijeća ukupno 8.800 KM. Zakonom je predviđena i izrada Strategije razvoja FBiH, što je proces koji bi trebao započeti u 2018. godini i za čiju izradu treba osigurati 204.000 KM.

Samo HNŽ bez plana razvoja

Kako je poznato, Federalna vlada je donijela Uredbu koja uređuje metodologija planiranja i izvještavanja o radu Vlade FBiH i federalnih ministarstava i institucija. Iako se programi i izvještaji sačinjavaju za proračunsku godinu, njihov sadržaj nije u potpunosti povezan sa sadržajem Proračuna. To je jedan od razloga zbog kojih je ova uredba donesena, čime se proces razvojnog planiranja i izvještavanja nastojao povezati sa izradom proračuna za određenu godinu. Uredba razmatra samo proces planiranja i izvještavanja na razini federalnih organa uprave i upravnih organizacija. Kada su u pitanju županije, metodološki okvir za planiranje njihovog razvoja je ujednačen. Naime, devet županija imaju strategije razvoja izrađene po istoj metodologiji, dok je izrada strategije razvoja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji u završnoj fazi. Međutim, ono što izostaje na razini županije je okvir koji regulira implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje. Treba kazati kako je ovaj pristup donošenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u okviru konzultacija podržan od županija i jedinica lokalne samouprave, što je realna pretpostavka za njegovu punu implementaciju.

Bljesak.info

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar