PARE NISU PROBLEM – PARA, IZGLEDA, IMA Prošlogodišnji proračun FBiH u suficitu od 112,2 milijuna KM

PARE NISU PROBLEM – PARA, IZGLEDA, IMA Prošlogodišnji proračun FBiH u suficitu od 112,2 milijuna KM

Izvješće, rađeno na temelju Glavne knjige Riznice, pokazuje kako je u 2017. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit), i da suukupni prihodi, primici i financiranja veći od ukupnih rashoda i izdataka za 112,2 milijuna KM.

Vlada FBiH danas je prihvatila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2017. godinu. Kako je navedeno, izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2017. godinu su, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, predviđena sredstva od 2.697,4 milijuna KM, od čega je ostvareno 2.530 milijuna KM, ili 94 posto planiranih.

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, neizravnih poreza) ostvareni su sa 1.600,1 milijuna KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne…) iznosili su 519,7 milijuna KM, a prihodi po osnovi financiranja 410,2 milijuna KM.

U odnosu na 2016. godinu, ostvareni prihodi, primici i financiranje bilježe porast od sedam posto ili za 156,3 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci iznose 2.417,9 milijuna KM, što je 90 posto planiranih za 2017. godinu.
Tekući rashodi (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi i drugi tekući rashodi, kamate) 1.379,7 milijuna KM, kapitalni izdaci (nabava stalnih sredstava i kapitalni transferi) 38,9 milijuna KM, izdaci za financijsku imovinu (kupovina dionica i ostala domaća pozajmljivanja) 2,7 milijuna KM, te otplata duga (vanjski i unutarnji dug, otplate domaćeg pozajmljivanja) 996,5 milijuna KM.

Najveće izvršenje, 1.312,2 milijuna KM, odnosno 54,27 posto ukupno realiziranih rashoda, odnosi se na opće javne usluge, nakon čega su izdvajanja po osnovu socijalne zaštite 770,7 miliona KM ili 31,87 posto ukupnih rashoda.

Izvješće, rađeno na temelju Glavne knjige Riznice, pokazuje kako je u 2017. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit), i da suukupni prihodi, primici i financiranja veći od ukupnih rashoda i izdataka za 112,2 milijuna KM.
Danas je Vlada FBiH zaključila da, na temelju ovog suficita, sačini Rebalans proračuna FBiH za 2018. godinu i da višak proračunskih sredstava od 107 milijuna KM bude usmjeren u izgradnju prometnice Lašva – Nević Polje, što su bili i zahtjevi oba doma Parlamenta FBiH.

Riječ je o sredstvima iz ruskog klirinškog duga koja 2017. godine nisu mogla biti realizirana zbog kratkih rokova u kojima parlamentarni domovi nisu stigli dati suglasnost na predloženi program realizacije ovih sredstava.

Prošlogodišnji javni prihodi

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva financija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u FBiH za 2017. godinu, u kojoj je navedeno da su oni (bez sredstva financiranja) iznosili 8.381,7 milijuna KM, što je devet posto ili 657,6 milijuna KM više u odnosu na godinu ranije.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su 5.025,7 milijuna KM i veći su za deset posto ili za 469,3 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu.

Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su približno 2.530 milijuna KM i veći su za dva posto ili za 53,8 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu.

Na servisiranje vanjskog duga izdvojeno je 635 milijuna KM, što je za 36 posto ili za 169,6 milijuna KM više no u 2016. godini.
Ukupno ostvareni prihodi županijskih proračuna, uključujući i općinske, zatim prihode županijskih direkcija cesta i ostalih korisnika javnih prihoda, a s uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2.977,7 milijuna KM i veći su za šest posto ili za 159,4 milijuna KM.

Prihodi vanproračunskih fondova u Federaciji BiH za 2017. godine ostvareni su sa 3.182,5 milijuna KM, s rastom od sedam posto ili za približno 200 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.

Doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje iznosili su lani 1.764,5 milijuna KM (povećanje sedam posto ili 117,7 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje 1.272,7 milijuna KM (povećanje šest posto ili 72,9 milijuna KM) i za za osiguranje od nezaposlenosti 145,2 milijuna KM (povećanje sedam posto ili 9,2 milijuna KM).

 

/Republikainfo.com/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar