• Pismo pape Inocenta III. iz 1202. godine
  • Pismo pape Inocenta III. iz 1202. godine
  • Pismo pape Inocenta III. iz 1202. godine
  • Pismo pape Inocenta III. iz 1202. godine
  • Pismo pape Inocenta III. iz 1202. godine
  • Pismo pape Inocenta III. iz 1202. godine

Pismo pape Inocenta III. iz 1202. godine

Danas donosimo mali sažetak zanimljivog rada koji govori o pismu pape Inocenta III. kojeg je uputio 9. 11.1202. ugarskom kralju Emeriku. Rad je za simpozij  Bosanski ban Tvrtko “pod Prozorom u Rami” Dženan Dautović sa Filozofskog fakulteta iz Sarajeva. Cjeloviti rad se nalazi u Zborniku radova te ga preporučujemo kao i ostale radove. 

Dženan Dautovoć, FF Sarajevo

Prilog tumačenju značaja pisma Inocenta III od 9. studenog 1202. g. (Reg. Vat. 5, ff: 53v-54r, e: 103) za proučavanje političkih odnosa u jugoistočnoj Europi početkom 13. stoljeća

Osnovna tema  rada je  pismo Regie magnitudinis litteras koje kancelarija pape Inocenta III šalje ugarskom kralju Emeriku 9. 11. 1202. i njegov značaj za povijest srednjovjekovne Bosne. Glavna dilema na koju pokušavamo naći odgovor jeste da li se iza misterioznog imena Guban, zabilježenog kao predvodnika vojske pogana koja pustoši ugarsku zemlju, krije osoba bosanskog bana Kulina ili pak neka druga značajna ličnost tog vremena. Pored analize ranijih objava ovog pisma i njegove primjene u historiografiji, sagledan je i pregled političkog stanja u zemljama Jugoistočne Europe na prijelazu 12. u 13. stoljeće, kao i pregled njihovih odnosa s Rimskom kurijom, kako bi na osnovu povijesnog konteksta došli do što pouzdanijeg zaključka.

 

Transkripcija povelje bana Kulina koju je izdao Dubrovčanima 9.VII. 1189.

U ime Oca i S(i)na i s(ve)toga D(u)ha.

Ja ban bos’nski Kulin prisezaju tebЪ kneže Krvašu i vsЪm građam Dubrovčam pravi prijatelj biti vam od selЪ i do vЪka i pravi goj dr’žati s’vami pravu vЪeu dokolЪ s’m živ.

Vsi Dubrovčane kire hode po mojemu vladanju trgujuće, gdЪ si kto hoće krЪvati godЪ si kto mine pravov vЪrov i pravim sr(d)cem držati je bez vsakoje zledi razvЪ što mi kto da svojov voljov poklon. I da im ne bude od moih čestnikov sile I do kolЪ u mene budu dati im svЪt i pomoć jajire i sebЪ kolikore moge bez vsega zloga i primisla.

Tako mi b(og) pomagaj i sie s(ve)t(o) evanđelje.

Ja Radoje dijak ban pisah’siju knjigu poveljov banov od roždstva K(risto)va tisuća i sto i os’mdeset i devet IЪt, mЪseca avgusta u d’vedesete i deveti d’n’, usЪčenje glave Ivana Kr’stitelja.

 

O tom razdoblju povijesti Bosne pogledajte više u dokumentarnom filmu na ovom linku:

Srednjovjekovna Bosna

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar