POGLED U 2018: OBRT I SRODNE DJELATNOSTI, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA U OPĆINI PROZOR-RAMA

POGLED U 2018: OBRT I SRODNE DJELATNOSTI, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA U OPĆINI PROZOR-RAMA

U općinskim registrima odobrenja za obavljanje djelatnosti na dan 31.12.2018.god. evidentirano je postojanje radnji i djelatnosti sa odobrenjem – rješenjem  za rad za ukupno 176 osoba u osnovnom, dopunskom i dodatnom zanimanju, i 94 pravne osobe i to za:

  • 30 trgovinskih radnji,
  • 32 ugostiteljske radnje,
  • 114 obrta i srodnih djelatnosti, (uključujući poljoprivrednu djelatnosti), od toga: osnovno zanimanje 83 obrta, dopunsko 29 i dodatno zanimanje 2 obrta. U brojci osnovnog zanimanja uključeno je 14 tradicijskih obrta, a u brojci dopunskog zanimanja 3 tradicijska obrta.
  • 94 pravne osobe (različite djelatnosti), i
  • 83 osoba, posjeduje rješenja za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe.

Tijekom 2018. godine u oblasti trgovine donesena su odobrenja-rješenja za četiri nove trgovačke radnje i jedno odobrenje -rješenje za nastavak rada u trgovini, te tri odjave trgovačkih radnji po zahtjevu vlasnika i dvije po službenoj dužnosti (nepostojeće radnje). U oblasti ugostiteljstva donesena su četiri rješenja za nove radnje i jedanaest nastavaka rada, uz osam rješenja o prestanku rada po zahtjevu vlasnika. U oblasti obrta i srodnih djelatnosti doneseno je 19 odobrenja za rad a izvršeno je odjavljivanje 13 djelatnosti po zahtjevnu, te 4 po službenoj dužnosti.

Odobrenje za osnivanje radnje ili obavljanje djelatnosti u općini Prozor-Rama donosi Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama (stručni savjetnik za upravno rješavanje), i to za radnje čije se poslovno sjedište nalazi u poslovnom prostoru na području općine Prozor-Rama, a za obavljanje samostalne djelatnosti (za koju nije potreban poslovni prostor) odobrenje se izdaje osobi koja ima prebivalište na području naše Općine

U općini Prozor – Rama u 2018. godini u registrima su vršene promjene na način ukupne obrađenosti 354 predmeta, od čega 130 upravnih postupaka po zahtjevu stranaka i 9 postupaka po službenoj dužnosti. Iz oblasti trgovine obrađeno je 11 predmeta, iz oblasti ugostiteljstva 50 predmeta,  iz oblasti obrta i srodnih djelatnosti 58 predmeta, prijevoza za vlastite potrebe 13, te 3 predmeta gospodarskih društava, a stranke su odustale od daljnjeg postupka  u 4 predmeta,  što predstavlja  135 predmeta u ovoj oblasti obrađenih po  Zakonu o Upravnom postupku. Odjave radnji i djelatnosti sada su u manjoj mjeri vršene po službenoj dužnosti – napominjemo da je kroz proteklo petogodišnje razdoblje izvršeno odjavljivanje 280 radnji i djelatnosti, koje su upisane uregistre i nisu brisane a u stvarnosti nisu aktivne, što je neko vrijeme davalo krivu sliku o broju registriranih radnji i djelatnosti.

Iz Službe naglašavaju da obavljati gospodarsku djelatnost na prostoru Federacije BiH mogu fizičke i pravne osobe. Registriranje djelatnosti, što je preduvjet početka rada,  vrši se sukladno važećim zakonskim propisima i podzakonskim aktima kojima se reguliraju pojedine djelatnosti: unutarnja trgovina, ugostiteljska djelatnost, obrt i srodna djelatnost, turistička djelatnost, te Zakonom o gospodarskim društvima i Zakon o registraciji poslovnih subjekata u F BiH.

 

 

Pregled  registriranih obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti općine Prozor – Rama, na dan 31.12.2018:

Red.

br.

 

Vrsta

 

Osnovno zanimanje

 

Dopunsko zanimanje

 

Dodatno zanimanje

Tradicijski stari obrt UKUPNO
osnovno dopunsko  
1 Frizerski saloni 1 0 0 6 0 7
2 Krojačka radnja 1 0 0 1 1 3
3 Kemijska čistiona 1 0 0 0 0 1
4 Staklorezačka radnja 1 0 0 0 0 1
5 Zidarsko-fasaderska djelatnost 6 0 0 0 0 6
6 Internet klub 0 0 1 0 0 1
7 Autolimarska radnja 1 0 0 0 0 1
8 Vulkanizerska radnja 2 1 0 0 0 3
9 Računovodstveno programiranje 1 4 1 0 0 6
10 Kamenorezačka djelatnost 1 0 0 2 0 3
11 Bravarska radnja 3 0 0 0 0 3
12 Građevinsko uslužna djelatnost 2 0 0 0 0 2
13 Proizvodnja proizvoda od plastike 1 0 0 0 0 1
14 Pekarske radnje 4 0 0 0 0 4
15 Završni građevinski radovi 1 0 0 0 0 1
16 Automehaničarska radnja 3 0 0 0 0 3
17 Poljoprivredne djelatnosti 31 5 0 0 0 36
18 Proizvodnja rakije 1 0 0 0 0 1
19 Autoprijevozničke djelatnosti 4 1 0 0 0 5
20 Taksi služba 4 0 0 0 0 4
21 Foto video 0 1 0 0 0 1
22 Elektroinstalater 0 1 0 0 0 1
23 Optika 0 1 0 0 0 1
24 Urarsko-zlatarsko-filigranska 0 1 0 0 0 1
25 Solarne elektrane 0 8 0 0 0 8
26 Popravak komunikacijske opreme 0 1 0 0 0 1
27 Vjetroelektrane 0 1 0 0 0 1
28 Pržionica kave 0 1 0 0 0 1
29 Površinska obrada i presvlačenje 0 0 0 2 0 2
30 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje 0 0 0 1 0 1
31 Proizvodnja brava i okova 0 0 0 0 1 1
32 Izrada putnih i ručnih torbi i sl. 0 0 0 0 1 1
33 Proizvodnja namještaja i proizvoda od drva 0 0 0 2 0 2
UKUPNO 69 26 2  14 3 114
Sveukupno sa uključenim tradicijskima obrtom (69+14)

83

(26+3)

29

2   114

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar