Policijsko izvješće PU Konjic za protekli tjedan

Policijsko izvješće PU Konjic za protekli tjedan

Izvješće o stanju sigurnosti na području PU Konjic za razdoblje 11.01.2021. do 18.01.2021. godine

>Kriminalitet:  
-PU Konjic: 14
-PS Konjic:  9
-PS Jablanica: 5
-PS Prozor: 0

>Javni red i mir
-PU Konjic: 0
-PS Konjic: 0
-PS Jablanica: 0
-PS Prozor: 0

>Promet:
-PU Konjic: 4
-PS Konjic: 3
-PS Jablanica: 1
-PS Prozor: 0

>Ozlijeđeni: 
-PU Konjic: 0
-PS Konjic: 0

-PS Jablanica: 0
-PS Prozor: 0

U navedenom razdoblju od 11.01. 2021. do 18.01.2021. nije bilo zabilježenih karakterističnih događaja na području PS Prozor.

 Rukovoditelj OC PU KONJIC
Ml. Inspektor Ismail Kadić

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar