Poziv na prijavu: Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2014.-2015. godinu

Poziv na prijavu: Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2014.-2015. godinu

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo, raspisuje:

Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija.

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:
– popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na web stranici FONSS-a www.fonss.org),
– zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
– uvjerenje o redovitom školovanju,
– potvrdu o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa),
– ovjerenu osobnu izjavu o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova,
– ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima),
– osobnu fotografiju,
– potvrdu o visini posljednje tri plaće, odnosno posljednje tri mirovine za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini)
– potvrdu o neuposlenosti za članove domaćinstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:
– potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
– potvrdu o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini.
– preporuka župnika

Natječaj ostaje otvoren do 15. studenoga 2014. godine. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na službenoj web stranici Fondacije (www.fonss.org), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 27. listopada 2014.
Predsjednik Upravnog odbora
Vlč. Ilija Orkić

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar