Poziv na predstavljanje zbornika radova “Čovjek i smrt”

Poziv na predstavljanje zbornika radova “Čovjek i smrt”

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

UDRUGA POSMRTNA PRIPOMOĆ

pozivaju Vas na predstavljanje zbornika radova

u četvrtak 13. srpnja 2017. u 19 sati

u velikoj dvorani Novinarskoga doma, Perkovčeva 2, Zagreb

P O Z D R A V N E   R I J E Č I :

Prof. dr. sc. Vlado Šakić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Prof. dr. sc. Gordan Črpić (Hrvatsko katoličko sveučilište)

Dr. sc. Boris Kozjak (Udruga Posmrtna pripomoć)

 

O   Z B O R N I K U   Ć E   G O V O R I T I :

Prof. dr. sc. Ivan Rogić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Prof. dr. sc. Stjepan Baloban (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Prof. dr. sc. Frano Dulibić (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

Doc. dr. sc. Goran Sunajko (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)

Prof. dr. sc. Ivan Markešić, glavni urednik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

D O B R O D O Š L I !

 

_________________________________________

Iz recenzija

 

Znanstvena i stručna važnost zbornika Čovjek i smrt očituje se na četiri osnovna načela. (1) Unosi u hrvatsko javno znanje brojne uvide u fenomen smrti i odnose društva prema smrti koji su do sada bili ili zanemareni ili nepoznati. (2) Potvrđuje nužnost multidisciplinarnoga pristupa fenomenu smrti (kao i drugim fenomenima u životnosti tijela). (3) Djelovat će nadalje kao mobilizacijski poticaj mlađim znanstvenim i stručnim istraživačima jer donosi množinu posebnih pitanja i istraživačkih tema. Drugačije rečeno, pridonijet će brisanju tematske zapuštenosti u istraživanjima (smrti) u društvenim znanostima. (4) Više radova u Zborniku upućuje napraksu oblikovanja i izgradnje specifičnih načina socijalizacije smrti. Stoga treba očekivati da ponuđeni uvidi posluže u oblikovanju javnih politika usmjerenih na skrb o umirućima, na odnos spram onih koji „gube“ smrću bližnjih, na načine održavanja socijalnog sjećanja na umrle, itd.

Dr. sc. Ivan Rogić, red. prof. u trajnome zvanju

 

Zahvaljujući pristupu tematici te karakteru priloga, za zbornikom Čovjek i smrt posegnut će znanstvenici i istraživači koji se bave fenomenom smrti i njezinih „odjeka“ u društvu i u privatnosti čovječje egzistencije: liječnici, sociolozi, teolozi, filozofi, a ne bi valjalo isključiti ni umjetnike koji bilo riječju bilo slikom ili tonom ili nekako drugačije tematiziraju iskustvo umiranja i samu smrt. Tu su istručnjaci i djelatnici u službama vezanim uz razne oblike pomoći u terminalnim stanjima te studenti koji će se susretati s tematikom umiranja i smrti. I na kraju, jer smrt je stvarnost koja pogađa svaki ljudski život, Zbornik će i u općoj javnosti naći svoje čitatelje. U tom će smislu dopridonijeti detabuiziranju smrti, dakako u mjeri u kojoj je ona ponegdje još uvijek (ili opet) društvena i privatna tabu-tema.

Dr. sc. Stjepan Kušar, red.prof.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing