• PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama

PREDSTAVLJAMO: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama

Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama osnovana je 2015. godine od strane općinskog vijeća općine Prozor-Rama s ciljem da postane nositelj lokalnog razvoja općine. Uz izgrađivanje kapaciteta pohađanjem edukacija i seminara, dosadašnje iskustvo stečeno kroz nekoliko projekata i različitih drugih aktivnosti te financijsku stabilnost i podršku osnivača, Agencija pokazuje spremnost za kvalitetnu provedbu razvojnih projekta.

Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama samostalno je provela sljedeće projekte: “Izrada Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša općine Prozor-Rama” te “Cycling through Rama” – projekt sufinanciran od Federalnog ministarstva okoliša i turizma te „Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama“ – projekt prijavljen na Transfer za jačanje turističkih kapaciteta Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ.

Također je sudjelovala u provedbi projekta “Razvoj turizma na tri jezera” sufinanciranog iz EU ProLocal programa.

Izrada interaktivne web stranice s mapiranim turističkim resursima

U razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama sudjelovala je u provedbi projekta „Razvoj turizma na tri jezera“. Projekt je sufinanciran iz  zajedničkog Programa Europske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj (EU ProLocal), a provelo ga je Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK uz partnere Općinu Prozor-Rama, Općinu Jablanica i Općinu Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%). Glavni rezultati projekta su promotivni video materijali, interaktivna web stranica s mapiranim turističkim resursima te brošure s kartom područja triju jezera.

U okviru ovoga projekta Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama bila je jedan od mapiranih turističkih resursa s područja općine Prozor-Rama. Također, Agencija je sudjelovala u provedbi projekta ispred općine Prozor-Rama kao projektnog partnera, odnosno koordinirala je gotovo sve projektne aktivnosti na području naše općine.

Priprema projektnih prijedloga

Tijekom 2018. godine zaposlenici Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama pripremili su različite projektne prijedloge, od kojih je nekoliko prijavljeno na javne pozive odnosno natječaje. Dinamika pripreme i prijave projektnih prijedloga ovisila je o ostalim aktivnostima Agencije te o učestalosti objavljivanja i uvjetima javnih poziva.

U nastavku slijedi popis projekata:

„Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama“ (Projekt prijavljen na Transfer za jačanje turističkih kapaciteta Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, srpanj)

„Obnova kulturno-povijesne baštine općine Prozor Rama (Stara tvrđava Prozor)“

„Općina Prozor-Rama – novo turističko odredište“

„Rama outdoor“

Priprema projektnih prijedloga za EU pozive

U razdoblju od rujna do prosinca 2018. godine Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama sudjelovala je u pripremi projektnih prijedloga za poziv INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje između Hrvatske-Bosne i Hercegovine-Crne Gore 2014-2020. U okviru ovih priprema predstavnici Agencije sudjelovali su na Info danu INTERREG IPA CBC HR–BA-MNE  programa održanom u Livnu.

U okviru ovoga poziva, samostalno te u suradnji sa Službom za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor-Rama, sudjelovali smo u pripremi sljedećih projektnih prijedloga:

Rowing centers – Joint waves

Projekt „Rowing centers – Joint waves“ nastavak je ranije započetog EU projekta prekogranične suradnje u okviru INTERREG IPA CBC HR–BA-MNE programa. Ovim projektom u prvom planu je izgradnja objekta za smještaj sportaša i gostiju čime će se poboljšati uvjeti za razvoj turizma i ojačati turistička ponuda kao i smještajni kapaciteti općine Prozor-Rama.

RESUB- Revival of SUBmerged heritage

„RESUB- REvival of SUBmerged heritage“ – Projektne aktivnosti su usmjerene na izgradnju i unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture selektivnih oblika turizma (kulturni, biciklistički, kupališni, seoski, avanturistički, rekreativni), stvaranje prekograničnog branda zajedničke prekogranične ponude „Stazama zaboravljene, potopljene baštine“ uz opsežne promotivne aktivnosti zajedničke prekogranične ponude.

Obilazak ugostiteljskih objekata u općini Prozor-Rama

U razdoblju lipanj-srpanj 2018. godine predstavnici Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama u svrhu prikupljanja podataka o smještajnim kapacitetima i dolascima gostiju obišli su ugostiteljske objekte (pružatelje usluge smještaja) u općini Prozor-Rama s naglaskom na Ramsko jezero. Prikupljeni podaci korišteni su pri izradi strateških smjernica za razvoj turizma općine Prozor-Rama te planiranju projekata i aktivnosti Agencije za lokalni razvoj.

Izrada strateških smjernica za razvoj turizma općine Prozor-Rama

U okviru pružanja tehničke pomoći planirane projektom „Razvoj turizma na tri jezera“ izrađene su smjernice razvoja turizma te je tako stvoren jedan od osnovnih preduvjeta za strateški razvoj turizma na području općine Prozor-Rama. U izradi smjernica sudjelovali su direktor i zaposlenici Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama te predstavnici Općine Prozor-Rama iz sektora turizma. Radom na izradi smjernica stvorene su osnove za daljnji razvoj turizma, direktno se poboljšala prezentacija, usluge, marketing i međusobna suradnja dionika razvoja turizma.

Sudjelovanje u prezentaciji rezultata projekta „Razvoj turizma na tri jezera“

U rujnu 2018. godine u okviru 13. sajma poljoprivrede, prehrane i turizma “Dani šljive” Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama sudjelovala je u prezentaciji rezultata projekta „Razvoj turizma na tri jezera“ u  suradnji s Udruženjem LiNK Mostar.

Posjet Sajmu gospodarstva u Mostaru

Projektne aktivnosti u 2019. godini

Suorganizacija okruglog stola iz oblasti turizma na sajmu „Dani šljive“

Pružanje stručne i tehničke pomoć u izradi projektnih prijedloga za partnerske ustanove i udruge.

Dinamika pripreme i prijave projektnih prijedloga ovisila je o učestalosti objavljivanja i uvjetima javnih poziva kao i o ostalim aktivnostima Agencije.

U nastavku slijedi popis projekata:

„Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama“

„Following the Traces of Culture and History from Rama to Blidinje Nature Park”

„Poboljšanje turističke, sportsko rekreativne infrastrukture“

„Obogaćivanje turističke ponude općine Prozor- Rama “

U 2020. godini projekti usmjereni na privatni sektor i oporavak gospodarstva

S obzirom na činjenicu da je 2020. godina obilježena pandemijom koronavirusa SARS-CoV-2, javni pozivi za financiranje projekata bili su usmjereni prvenstveno na privatni sektor i oporavak gospodarstva od posljedica pandemije. Stoga su glavne aktivnosti Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama bile usmjerene na kreiranje mjera i prijedloga za poboljšanje stanja gospodarstva u Općini Prozor-Rama te završetak provedbe projekta Jačanje turističke prepoznatljivosti Općine Prozor-Rama.

Važno je istaknuti i da je u protekloj godini Agenciji za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama dodijeljen certifikat bonitetne pouzdanosti (za 2019. godinu). Ovaj certifikat se dodjeljuje poduzećima transparentnim i pouzdanim za suradnju, što se ocjenjuje na temelju cjelokupnog poslovanja.

Projektne aktivnosti

Provedba projekta „Jačanje turističke prepoznatljivosti Općine Prozor-Rama“

Tijekom 2020. godine Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama završila je provedbu projekta „Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama“. Ovaj projekt je odobren kroz javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a sufinancira ga također i Općina Prozor-Rama. Vrijednost projekta je 17.150,00 KM. Projekt je trajao od rujna 2019. godine do listopada 2020. godine.

Glavni rezultati projekta su:

-turistička web stranica Općine Prozor-Rama

-promotivni video i foto materijali

-statistički sustav za praćenje podataka o gostima/turistima na području naše općine te promotivne brošure.

Priprema projektnih prijedloga

Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama sudjelovala je u pripremi javnog poziva za odabir partnera Općine Prozor-Rama za zajednički projekt u u okviru EU4Agri projekta.

Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama sudjelovala je u pripremi projektnog prijedloga Općine Prozor-Rama za program Via Dinarica.

Ostale aktivnosti

-Iniciranje žurnijeg donošenja općinskih gospodarskih mjera za pomoć gospodarstvu tijekom epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 te sudjelovanju u pripremi spomenutih mjera, (programa, javnog poziva, prijavnog obrasca)

-Podrška u organizaciji Ramskog polumaratona kao događaja od velike važnosti za turizam

-Provođenje ankete za poduzetnike s područja Općine Prozor-Rama u okviru projekta “Unapređenje tržišta rada na području HNK” u suradnji sa ”Agencijom za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic i Udrugom poduzetnika Hercegovine. Projekt je pokrenuo Helvetas Swiss Intercooperation u cilju unaprjeđenja zapošljavanja u HNK.

Agencija za lokalni razvoj općine Prozor Rama je pokretač promjena u općini Prozor – Rama

Gospodarski razvoj lokalne sredine bit će u skladu sa donesenim planovima i strategijama na općinskoj razini, koje su suplementarne sa strategijama na županijskoj i državnoj razini. Agencija za lokalni razvoj Prozor Rama d.o.o. je osnovana od strane Općine Prozor – Rama sa zadatkom da prati prioritete u razvoju Općine, da priprema, koordinira, realizira projekte, te uspostavlja partnerstva za implementaciju razvojnih projekata općine Prozor – Rama. Direktor agencije je Danijel Burečić, a trenutno je u Agenciji za lokalni razvoj uposleno šest djelatnika.

Agencija ima ključnu ulogu u identificiranju novih razvojnih mogućnosti; definiranju lokalne strategije; pomaganju i usmjeravanju razvoja malih, srednjih poduzetnika, upravljanju projektima, privlačenju domaćih i stranih investicija; sudjelovanju u programima pomoći Europske Unije; uspostavljanju poduzetničkih zona i inkubatora, a posebnu ulogu ima u razvoju ruralnih područja i turizma.

 

Izvor: Agencija za lokalni razvoj

Foto: Ilustracije, Ramski Vjesnik

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar