Preliminarna lista s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Preliminarna lista s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2021. godini objavilo je PRELIMINARNU LISTU S POPISOM KANDIDATA koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.

Uzimajući u obzir odobrena novčana sredstva za ovu namjenu, subvencije će se isplatiti podnositeljima zahtjeva na temelju ostvarenih bodova sukladno čl. 15. i 16. Pravilnika, zaključno s rednim brojem 15. rang liste.

Redni broj Ime i prezime Broj bodova Iznos
1. Ilija Jurić 92 9.200,00 KM
2. Tadija (Bože) Džolan 88 8.800,00 KM
3. Davorka Džolan 85 8.500,00 KM
4. Ivana Bešker 85 8.500,00 KM
5. Ibro Hasanagić 85 8.500,00 KM
6. Josipa Ostojić 82 8.200,00 KM
7. Marina Rajič 82 8.200,00 KM
8. Ante Baketarić 81 8.100,00 KM
9. Darijo Miličević 80 8.000,00 KM
10. Josip Baketarić 80 8.000,00 KM
11. Džanan Mahmutbegović 80 8.000,00 KM
12. Sead Berić 80 8.000,00 KM
13. Ruža Jurić 80 8.000,00 KM
14. Marina Anić 80 8.000,00 KM
15. Karolina Pavković 80 8.000,00 KM
16. Ivana Juričić 77
17. Ivica Kolakušić 77
18. Ante Markešić 75
19. Franjo Šakota 75
20. Ljubica Žuljević 75
21. Muamir Pilav 75
22. Tadija (Joze) Džolan 75
23. Ivan Čuljak 75
24. Božana Biloš 75
25. Ilija (Mije) Šarčević 75
26. Damir Tubić 75
27. Franjo Franjić 75
28. Željka Bulaja 75
29. Nikola Bošnjak 75
30. Ilija (Petar) Šarčević 75
31. Katica Džidžić 73
32. Slavica Brković 70
33. Tomislav Selak 70
34. Ružica Bešker 70
35. Marko Matešić 70
36. Blaženka Džalto 70
37. Ivan Marić 70
38. Arijana Meter 70
39. Marija Šimunović 70
40. Ivana Sičaja 70
41. Ana Sičaja 70
42. Ivana Zelić 70
43. Ante Bešker 70
44. Davor Ćališ 65
45. Saliha Gvozden 65
46. Armin Šero 65
47. Marina Matešić 65
48. Ivka Žuljević 65
49. Kristina Cvitanović 65
50. Ivan Jurić 65
51. Josip Šakota 65
52. Stipan Lovrić 65
53. Marko Antunović 65
54. Ivana Pajić 65
55. Marija Pavlović 65
56. Luca Tokić 65
57. Ivan Baraban 65
58. Ante Franjić 65
59. Kata Burečić 65
60. Marija Ćurčić 60
61. Željka Andričić 60
62. Ljuban Zelenika 60
63. Danijela Bilić 60
64. Andrea Ćališ 60
65. Ante Babić 60
66. Antonija Juričić 60
67. Igor Bošnjak-Šudić 60
68. Antonija Žilić 60
69. Marica Lončar 60
70. Jure Galić 55
71. Jasmin Đogić 55
72. Ivana Šakota 50
Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama:
73. Dragica Ćurdo nepotpuna dokumentacija
74. Dragan Ivandić nepotpuna dokumentacija
75. Kenan Bobar nepotpuna dokumentacija
76. Damir Bilandžija nepotpuna dokumentacija
77. Petar Baketarić posjeduje drugu nekretninu
78. Slađana Vladić posjeduje drugu nekretninu
79. Meho Pilav starosna dob
80. Tomislava Vidović posjeduje drugu nekretninu
81. Danijel Drežnjak posjeduje drugu nekretninu
82. Jozo Čuljak ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
83. Ivan Vladić ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
84. Ivana Zelenika ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
85. Senad Imamović nemaju stalno prebivalište u posljednje tri godine
86. Marko Dolić neoženjen
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove rang liste podnositelj prijave može izjaviti Prigovor Načelniku u roku od 7 (sedam) dana od dana objave. Načelnik razmatra Prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po Prigovoru.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing