Prijedlog općeg kolektivnog ugovora ide na Ustavni sud FBiH

Prijedlog općeg kolektivnog ugovora ide na Ustavni sud FBiH

Prijedlog Općeg kolektivnog ugovora koji su usuglasili predstavnici Saveza samostalnog sindikata BiH i Udruge poslodavaca FBiH je za Vladu FBiH neprihvatljiv jer je protivan Ustavu FBiH, Zakonu o radu te Reformskoj agendi.

Također, Vlada smatra kako prijedlog zadire u ustavne nadležnosti Vlade FBiH, Parlamenta FBiH te je opasan po stabilnost proračuna.

Vlada FBiH je donijela rješenje kojim ukida reprezentativnost Udruge poslodavaca FBiH, što znači kako ovo udruženje više ne može pregovarati o Općem kolektivnom ugovoru.

Udruga poslodavaca u FBiH može ponovo resornom ministarstvu podnijeti zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti te tom prilikom podnijeti svu potrebnu dokumentaciju, posebno onu koja govori o brojnosti.

Dnevnik.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing