Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014-2020)

Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014-2020)

Objavljen je drugi poziv Programa prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020 za projekte koji se financiraju iz sredstava predpristupne pomoći.
Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija može se pronaći na sljedećim web stranicama:
https://webgate.ec.europa.eu
i
http://europa.ba/?page_id=320
Zainteresirani za program prethodno se moraju registrirati u sistem PADOR, dostupan na web stranici:
http://ec.europa.eu/europeaid/pador
Prijedlozi projekata moraju se predati preko PROSPECT sistema koji je dostupan na sljedećoj web adresi:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect
(prema instrukcijama datim u PROSPECT-u.)
Rok za podnošenje projekata je 25/01/2019 u 16:00 (Briselsko vrijeme)
Referentna objava: EuropeAid/161465/DD/ACT/BA
/Izvor: ALR.ba/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar