Proizvodnaj električne energije: U Rami čak 19 solarnih elektrana

Proizvodnaj električne energije: U Rami čak 19 solarnih elektrana

Na nedavnoj sjednici Općinskog vijeća Prozor –Rama razmatrana je informacija o obnovljivim izvorima energije u toj općini. A podaci iz informacije su vrlo zanimljivi.

Na  području Prozora – Rama radi hidroelektrana Rama, najefikasnija hidroelektrana u BiH, a zasigurno i šire, koja daje skoro polovicu ukupne proizvodnje električne energije u sustav Elektroprivrede HZ HB. Osim ove velike, u funkciji su tri privatne mini hidroelektrane  na rječicama Crima, Zagradačka i Dušćica. Koncesijska prava ostvarena su za još deset mini hidroelektrana, i to na rijekama Rika i Blazinka (spojeno u jednu minihidroelektranu), zatim još jedna na Riki, Volujku, Dušćici (druga koncesija), te rijeci Rami čiji se slobodni tok od brane HE Rama do ušća u Jablaničko jezero planira zaustaviti izgradnjom pet mini hidroelektrana.

Energiju vjetra koristi šest vjetroelektrana, i sve su na Proslapu, pojedinačne snage do 23 kW.

Energiju sunca hvataju male solarne elektrane, a njih ima na cijelom području ove općine. Četiri su ih snage 149,96 kW, a čak petnaest snage do 23 kW. U ovoj grupi do 23 kW u pripremnoj fazi su još dvije male solarne elektrane.

Iz Općine su nam rekli da su izravne koristi za Općinu od svih malih elektrana vrlo male. Tek je nekolicina zaposlenih u njima, a koncesijske naknade su vrlo male. Ipak, dokumentacija podnesena od koncesora rješava se vrlo brzo, jer je u općinskoj Strategiji razvoja predviđeno stvaranje uvjeta za izgradnju energetske infrastrukture, i to i za mini hidroelektrane, kao i za vjetro elektrane i  male solarne elektrane.

Sve ovo djeluje vrlo dobro, a dobri su i poticaji koje dobivaju vlasnici malih elektrana pri proizvodnji električne energije, te su ti poticaji glavna motivacija za ulazak u biznis proizvodnje električne energije. Upitno je samo to što je država odlučila poticaje davati iz naših džepova, jer mi građani plaćamo naknadu za obnovljive izvore energije uz svaki račun za struju, te tako upravo mi, a ne država, potičemo proizvodnju struje iz obnovljivih izvora.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar