PROJEKT IZGRADNJE HOTELA PRENOSI SE ZA IDUĆU GODINU

PROJEKT IZGRADNJE HOTELA PRENOSI SE ZA IDUĆU GODINU

Zbog problema sa financiranjem svog dijela projekta prekogranične suradnje koji se odnosi na izgradnju objekta za smještaj veslača i gostiju, grad Vrlika iz Hrvatske bio je primoran odustati od projekta. Pojašnjeno je to od predstavnika Vrlike na sastanku koji je organiziran u Prozoru u petak, 03.11.2017. S obzirom je riječ o zajedničkom projektu prekogranične suradnje općine Prozor – Rama i grada Vrlike, to i za našu općinu znači odustajanje od nastavka rada na projektu za ovu godinu, odnosno o odustajanju od potpisivanja ugovora po zadnjem pozivu za prekograničnu suradnju.
„Idući poziv Europske unije biti će početkom 2018. godine kada ćemo ponovno predati zajedničku aplikaciju, ali ovaj put ćemo biti spremniji i biti pripravni u cijelosti realizirati projekt u zadanom vremenu“, zajednički su izjavili čelni ljudi Vrlike i Prozora – Rame, Jure Plazonić i dr. Jozo Ivančević.
Zajednički projekt prekogranične suradnje Vrlike i Prozora – Rame zove se „Veslački centri – Zajednički zaveslaji“. Njime je bilo predviđeno izgradnja smještajnih kapaciteta za veslače i njihove goste u ove dvije jedinice lokalne samouprave, i to kao nastavak ranijeg uspješnog zajedničkog projekta „Od jezera do jezera“ kojim su prije nekoliko godina na Ramskom i Peručkom jezeru uspostavljeni veslački centri sa svim potrebnim sadržajima. Europska unija je nastavak projekta ocijenila pozitivno, i postavila ga na visoko 6. mjesto među 37 drugih projekata. Bilo je odobreno sufinanciranje izgradnje smještajnih kapaciteta sa iznosima od oko milijun eura za svaku stranu, uz što je trebalo pridružiti i vlastita sredstva i napraviti predviđene objekte. Općina Prozor – Rama je u ostavljenom roku pripremila svu dokumentaciju i dostavila ju nadležnoj instituciji, te dala dokaze o osiguranim vlastitim sredstvima.Grad Vrlika je naknadno sačinio predračun svih radova i zaključili da te vrijednosti premašuju njihove mogućnosti. Vremena za izmjene i prilagodbe projekta nije bilo te su morali odustati od projekta. Za idući poziv Europske unije planiraju izmijeniti postojeći projekt i prilagoditi ga svojim mogućnostima, a sve to uraditi na vrijeme kako bi bili uspješniji u fazi provedbe projekta.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar