Prva  mlada misa na Šćitu nakon Drugog svjetskog rata

Prva mlada misa na Šćitu nakon Drugog svjetskog rata

Fra Eduard Lončar nije mogao slaviti svoju mladu misu u Rami ili na Gračacu, nego u Sarajevu u novosagrađenoj bogosloviji jer nije mogao doći u Ramu. Fra Augustin Brkić je ipak na Svi svete 1945. godine slavio mladu misu u ramskoj crkvi – drvenoj bazilici. Narod je to s veseljem primio, jer je u mladomisniku vidio novu snagu i potporu za preživljavanje u teškim prilikama. Propovijedao je fra Alojzije Misilo tješeći i podižući narodu vjeru i samopouzdanje. Bila je to odlučna i odvažna propovijed koja je propovjednika dovela u zatvor.

Zanimljivo je da su iza mise u slavlju sudjelovali i partizani. I kolo se igralo, a partizanski je oficir svirao harmoniku. Ramljaci su se nerado hvatali u kolo s partizanima, pogotovo što je oficir svirao Ramljacima nepoznata kola.

Rama je tako dobila novog svećenika. Iste godine poslani su novi đaci u sjemenište, a primljena su i četiri kandidata koji su pohađali nadbiskupsko sjemenište u Travniku koje više nije radilo.

 

… i zlatna misa u Doljanima

 

Stari župnik fra Anto Ravlić držao je Doljane koliko je mogao jer drugog izlaza nije bilo. Vješto je izlazio na kraj sa svim vojskama, najprije na Gračacu, a onda u Doljanima, gdje je 20. srpnja 1946. slavio zlatnu misu. Bila je to skromna svečanost, ali značajna za ovaj kraj.

To je raspon ramskih misnika: jedan mladomisnik i jedan zlatomisnik. Fra Anto je oslabio pa je na svoj zahtjev 29. travnja 1947. godine došao u samostan na Šćit, a na njegovo mjesto je postavljen fra Franjo Vrdoljak. Došavši na Šćit, fra Anto se neko vrijeme dobro držao, ali kako je čitava života navikao raditi i biti angažiran, brzo se prestao otimati bolestima koje su ga počele salijetati.

 

Na ljetnim promjenama 1945. za gvardijana na Šćitu imenovan je fra Jerko Petričević, a župnikom je ostao fra Mladen Lucić. Fra Jerko se zahvalio na gvardijanstvu jer je želio završiti upisani studij klasične filologije, pa je gvardijan postao fra Mladen, dok je kapelan bio i dalje fra Franjo Žilić. Njima je došao u pomoć fra Vinko Vujica koji se nije mogao naviknuti na Ramu, te je odmah zatražio premještaj pa je na Božić otišao iz Rame u Jajce. Franjevci su i nadalje služili prozorsku i uzdolsku župu. Nadbiskupski ordinarijat uputio je 4. srpnja 1945. dopis fra Marijanu Brkiću, župniku na Šćitu, i povjerio mu upravu župa Prozor i Uzdol, jer su upravitelji ovih župa bili odsutni. Ordinarijat priznaje da su fra Marijan i fra Mladen “i dosada prema silama savjesno” vodili brigu za obje župe. Uzdol je ipak dobio župnika, dr. Nikolu Maslaća, DI, 29. ožujka 1946. kad je fra Mladen Lucić riješen brige za ovu župu kako mu je javio Ordinarijat iz Sarajeva, moleći ga da “novom upravitelju izađe u svemu na ruku”. Sredinom ožujka 1946. godine u pomoć dvojici fratra na Šćit došao je mladomisnik fra Augustin Brkić.

 

Fra Ljubo Lucić, Rama kroz stoljeća

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar