Rama u narodnoj predaji: Kako je Kopčić obilazio oko Duvna

Rama u narodnoj predaji: Kako je Kopčić obilazio oko Duvna

Posebno je zanimljiva predaja o obitelji Kopčić, bosanskim plemićima, od kojih su jedni ostali katolici i odselili u Dubrovnik, odnosno na Pelješac, a drugi prešli na islam da bi sačuvali imanje i položaj. Fra Andrija Kačić ih također svrstava u bosanske plemiće. Kopčići su obnašali značajne službe u turskoj državi….

Pročitajte više
Umjetnički radovi u crkvi 1966.-1970.

Umjetnički radovi u crkvi 1966.-1970.

Prilikom obnove crkve gvardijan fra Eduard Žilić tražio je pogodne ljude koji će crkvu iznutra oslikati. Tako iz kronike vidimo da je 14. kolovoza 1966. na Šćitu boravio Augusto Ronaechi, profesor umjetnosti iz Rima, specijalist za mozaike. Radio je na mozaicima u crkvi Krista Kralja u Beogradu. Fra Eduard je…

Pročitajte više
Šćitska crkva dobiva prvotni izgled 1965. godine

Šćitska crkva dobiva prvotni izgled 1965. godine

Prvo popravljanje crkve na Šćitu sigurno je bio velik uspjeh, ali kako se brzo radilo tako su se potkrale neke pogreške, a posebno je bilo teško izlaziti na kraj s krovom. Fra Marijan Brkić prihvatio je plan o jedinstve­nom krovu na sve tri lađe zato što mu je arhitekt fra…

Pročitajte više
Priznanje fra Mladenu Luciću

Priznanje fra Mladenu Luciću

Ramski su fratri naučili svojim gvardijanima davati makar diplome kao znak priznanja. Fra Marijanu Brkiću uručena je takva diploma nakon podizanja crkve, a i fra Mladenu Luciću dala su braća takvu diplomu nakon dvokratnog gvardijanstva 1. svibnja 1964. godine. Braća odaju Mladenu priznanje za rad u ovom kraju kao gvardijanu…

Pročitajte više
Vijest o izgradnji brane

Vijest o izgradnji brane

Dirljive su riječi fra Kazimira Ivića na vijest o natječaju za izgradnju brane na rijeci Rami u Kovačevu Polju. On piše: “Dne 4. XII. 1963. Danas sam vidio prvi puta raspisan konkurs za izgradnju brane 98 m visoke na Rami. Malo sam se zamislio. Nesretna Rama. Toliko ju je zala…

Pročitajte više
Slaba i nesretna 1962. godina

Slaba i nesretna 1962. godina

Rama je još uvijek ovisila isključivo o urodu žita za ljude i sijena za stoku, drugih prihoda gotovo i nije bilo. Tako fra Kazimir piše da je godina 1962. bila suha i “vrlo neuperena”. Ne samo da nije bilo žita za ljude nego ni sijena za stoku pa je narod…

Pročitajte više
Konačno ispražnjen samostan

Konačno ispražnjen samostan

U franjevačkom samostanu na Šćitu čitavo poratno vrijeme stanovali su ne samo fratri nego i civili. Najprije je nakon četnika uselio Šimun Zane i žena pokojnog Ilije Džidžića, zvana Gustuša, sa svoje dvije kćeri, a onda je pri kraju rata došao i Franjo Grubeša. Ovi su stanari polako iseljavali, ali…

Pročitajte više
Fra Kazimirova zlatna misa

Fra Kazimirova zlatna misa

Fra Kazimir Ivić bio je poprilično vremena umirovljenik na Šćitu. Obilazio je sela, svraćao među ljude, popričao bi s njima i davao im savjete. Ljudi su cijenili njegovo iskustvo. Kako je volio zemlju i rad na zemlji, to je mogao dati mnogo korisnih savjeta o voćarstvu, vrtlarstvu, sijanju, gnojenju i…

Pročitajte više
Ramske šljive izvožene u inozemstvo

Ramske šljive izvožene u inozemstvo

Ramski svijet nije imao nikakve mogućnosti da zaradi novac. Radova nije bilo, stoka se teško prodavala, žita nije bilo ni za domaće potrebe. Nešto se ipak pokušalo: izvoz šljiva. Tako je iz prozorske općine ujesen 1962. godine izvezeno 100 vagona trgane šljive. Trebalo je otrgnuti svaku šljivu zajedno s peteljkom…

Pročitajte više
Osmogodišnja škola na Šćitu

Osmogodišnja škola na Šćitu

Nakon rata otvorene su škole ne samo na Šćitu nego i u drugim selima, ali to su bile tek četverogodišnje škole. Tek 23. listopada 1961. proradila je osmogodišnja škola na Šćitu. Smještena je u tzv. Zadružni dom koji se dugo gradio i nikad se nije izgradio za tu svrhu. Kasnije…

Pročitajte više