Kopija “Gospe Ramske” opet nad oltarom

Kopija “Gospe Ramske” opet nad oltarom

Na Bezgrešno Začeće 8. prosinca 1955. godine fra Marijan Brkić blagoslovio je sliku “Anđeli odnose Ramsku Gospu” koju je po fotografiji izradio akademski slikar Gabrijel Jurkić u Sarajevu. De Rohdenova slika nastala 1892., izgorjela je zajedno s crkvom 1942. godine, a narod se još sjećao te slike. Nova je slika…

Pročitajte više
Višak zemlje

Višak zemlje

Godine 1953. gruntovnički su činovnici ustanovili da samostan ima oko 300 dunuma zemlje, pa su kanili oduzeti dvije trećine. Gvardijan se, međutim, pozivao na odluku Agrarne komisije iz 1946. godine i razlučio posjed na dva dijela: onaj što spada na samostan i onaj što spada na župu. Ipak je 23….

Pročitajte više
Nova crkva na Gračacu

Nova crkva na Gračacu

Gračac je dobio župni stan, ali se crkva “kiselila” u jezeru koje je mijenjalo razinu. Nekad bi opalo, a onda se opet dizalo i tjeralo ljude iz crkve. Konačno je fra Bono dobio od fra Pija Nuića plan crkve u Veljacima, a iz Prozora dozvolu za gradnju te je 1958….

Pročitajte više
Jezero potapa gračačku crkvu

Jezero potapa gračačku crkvu

Vlast je ostala pri odluci da će se gračačka crkva rušiti, tražila je da župnik smiruje svijet prilikom rušenja, ali župnik na to nije želio pristati. Fra Bono je došao i do Izvršnog vijeća u Sarajevu 2. listopada 1953. te tražio da se crkva ne ruši, odnosno da se sagradi…

Pročitajte više
Napad na crkvu i župnika na Gračacu

Napad na crkvu i župnika na Gračacu

Graditeljima novog društva se žurilo. Trebalo je što prije ukloniti ne samo crkvu, nego i svećenika. Zato je u noći između 28. i 29. kolovoza 1953. godine napadnut župni stan na Gračacu. Napad je organizirao personalni referent Građevinskog preduzeća Put Simo Filipović, rodom iz Sarajevskog polja. Pomagali su mu Vlado…

Pročitajte više
Potapanje Gračaca

Potapanje Gračaca

Već 1946. godine počela se planirati izgranja brane ispod ušća Rame u Neretvu. U župnoj kući na Gračacu nastanila su se četiri geometra koji su premjeravali teren i upozorili župnika fra Kazimira Ivića da će razina jezerske vode doći blizu kuće i crkve pa se trebalo pobrinuti za premještanje župne…

Pročitajte više
Rama nakon Drugog svjetskog rata: Prozor dobiva župnika vlč. Petra Vidovića

Rama nakon Drugog svjetskog rata: Prozor dobiva župnika vlč. Petra Vidovića

Prozorska župa bila je u većem razdoblju rata i čitavo poratno razdoblje bez svećenika. Kratko vrijeme nakon rata u Prozoru je bio župnik vlč. Serafin Tvrtković, ali se brzo povukao pa su fratri morali preuzeti pastorizaciju župe kao i dotada. Prozorski su župljani pravili molbu da ih ubuduće služe franjevci,…

Pročitajte više
Rama nakon Drugog svjetskog rata: Za otkup nikad dosta

Rama nakon Drugog svjetskog rata: Za otkup nikad dosta

Zahuktala izgradnja socijalizma sve je više pogađala ramski svijet i gvardijana fra Jerku Petričevića od kojega se tražilo sve više “poljopriv­rednih viškova” za “otkup”, tako da je samostan ostajao bez ičega. Ni ramska domaćinstva nisu bolje prolazila. Vlast traži od gvardijana maslo, a on ima samo jednu kravu! Naređuje mu…

Pročitajte više
Misa u zidinama izgorjele crkve

Misa u zidinama izgorjele crkve

“Drvena bazilika” – baraka, sagrađena 1944., postajala je sve tješnja za ramski puk. Četnici su pobili odrasle ljude, ali djeca su ostala pošteđena i polako su odrastala toliko da su mogla s majkama dolaziti na misu, što je i onako tijesnu baraku učinilo još tješnjom. Fra Jerko je tražio načina…

Pročitajte više
Rama nakon Drugog svjetskog rata: Oduzimanje matica

Rama nakon Drugog svjetskog rata: Oduzimanje matica

Ramska je župa imala stare matice od 1773. godine, uredne i vrijedne, ali su stradale u knjižnici i arhivu kad su partizani zapalili crkvu 1942. One matice koje su se upotrebljavale za tekuće potrebe od 1884. do 1942. godine tada su ostale u samostanu neoštećene. Njih je, međutim, fra Viktor…

Pročitajte više