Radnici će na internetu moći provjeriti uplaćuju li im se doprinosi

Radnici će na internetu moći provjeriti uplaćuju li im se doprinosi

Zaposlenici na području Federacije BiH uskoro će sami moći provjeriti plaća li im poslodavac doprinose i to uz pomoć internet platforme, piše Večernji list BiH.

Naime, Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, kojim će biti regulirana ova oblast.

Porezna uprava

Izmjena i dopuna odnosi se na to da će svakom osiguraniku, preko informacijskog sustava u Poreznoj upravi FBiH, biti omogućen izravan pristup informacijama o uplaćenim doprinosima koje izvršava poslodavac. “Dok u cijelosti ne bude u funkciji elektronički dokument i elektronički pečat, osiguranik će i dalje na pismeni zahtjev upućen Poreznoj upravi moći dobiti potvrdu o uplaćenim doprinosima koja služi kao javna isprava”, kazala je Feni pomoćnica federalne ministrice financija Mira Bradara. Novina izmjena Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa je i ta da će poslodavac zaposlenika morati prijaviti dan prije nego što on stupi u radni odnos. “To znači da se propisuje manji rok za poslodavca u vezi s prijavom novozaposlenog radnika u jedinstveni sustav.

Umjesto sedam dana koje je poslodavac imao na raspolaganju kako bi prijavio novozaposlenog, sada će predloženim izmjenama imati obvezu prijaviti ga dan prije stupanja u radni odnos”, kazala je Bradara.

Radnici bez prijave

Iz Vlade tvrde da će novim zakonskim rješenjem spriječiti rad onih koji nemaju prijave.

Prema starom zakonskom rješenju, poslodavac je bio dužan radnika prijaviti u roku od sedam dana.

Veliki broj poslodavaca zloupotrebljavao je ovu mogućnost. Najčešći odgovor inspektorima rada, koji bi zatekli radnika bez osiguranja, bio je taj da je radnik počeo raditi prije dan ili dva te da poslodavac radnika svakako planira prijaviti već sutra.

Predložene izmjene u vezi s uvidom u stanje uplaćenih doprinosa temelje se na činjenici da je Porezna uprava FBiH, u suradnji s FAR projektom USAID-a, pripremilaonline web portal za osiguranike, koji će preko interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

Da bi ove izmjene i dopune u potpunosti bile usvojene, potrebno je da ih odobri i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing