RAMSKI PODUZETNICI AKTIVNI: “Alf Market” d.o.o. postaje vlasnik Dekorativine središnje zgrade

RAMSKI PODUZETNICI AKTIVNI: “Alf Market” d.o.o. postaje vlasnik Dekorativine središnje zgrade

Na licitaciji održanoj  20.03.2019. za prodaju zgrade i dvorišta TIP „Dekorativa“  u Prozoru bili si aktivni ramski poduzetnici. Riječ je o glavnom tvorničkom objektu u kojemu se nekada proizvodile visoko kvalitetne tkanine za namještaj i slične namjene. Površina cijelog zemljišta je 6.392 m2,  a na njemu je  objekt veličine oko 4000 m2.

Prodaju je vršila Porezna uprava FBiH, kako bi namirila dugove koje je TIP „Dekorativa“ imao kao dosadašnji vlasnik zemljišta i objekta. U dosadašnjih četiri pokušaja prodaje poduzetnici iz ove općine bili su prilično nezainteresirani. Sadašnji, petipo redu pokušaj prodaje ujedno je prvi u kojemu su najveći interes i najbolje cijene ponudile firme i poduzetnici iz Prozora – Rame.

Najbolju ponudu u visini 335.100,00 KM dao je „AlfMarket“ d.o.o. Prozor – Rama, vlasnika Ante Bilića, a nešto niže poduzetnik Marko Bošnjak sa svojom firmom iz Jajca i Dragan Radić sa firmom „GS Građenje“.

U licitaciji je sudjelovala i općina Prozor – Rama  sa svojom ponudom.

„U Općini Prozor – Rama smo veoma zadovoljni ovim interesom koji su pokazali naši poduzetnici. I Općina je sudjelovala na ovoj licitaciji sa namjerom da, u slučaju nepostojanja interesa od strane poduzetnika, kupi objekt i ponudi ga manjim poduzetnicima u obliku poslovnog inkubatora, u dijelovima površine ili na sličan način. Ipak je izravna kupnja od strane poduzetnika najbolje rješenje  po sve nas u Rami“, rekao je Josip Juričić, Pomoćnik Načelnika općine Prozor – Rama, te dodao: „Također se nadamo da će se objekt što prije početi koristiti u poslovne svrhe, a ne biti ruglo u gradu kao što su danas neki objekti kupljeni u ranijim prodajama“.

Iako je, po pravilima Porezne uprave, uplatu ponuđene cijene potrebno izvršiti u kratkom roku od pet dana,  za očekivati je da su ponuđači spremni na ovaj rok te da neće biti šestog pokušaja prodaje

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar