Ravnateljica Doma zdravlja ‘Rama’ dr. Mara Anđelić: Vlada je ta koja je dužna osigurati sredstva za povećanja iz kolektivnog ugovora

Ravnateljica Doma zdravlja ‘Rama’ dr. Mara Anđelić: Vlada je ta koja je dužna osigurati sredstva za povećanja iz kolektivnog ugovora

„Definitivno rješenje nastalih problema ne vidim bez uključivanja Vlade HNŽ-a koja je kao supotpisnik KU dužna osigurati sredstva za navedeno povećanje. Navodi premijera HNŽ-a i Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi kako sredstva treba tražiti na tri strane (Vlada, ZZO i osnivač) nisu nikada ni sa kim od navedenih strana potpisani, ne postoji niti jedan dokument koji obvezuje osnivača, a nema ni uporište u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti“, poručila je Anđelić

Ravnateljica Doma zdravlja „Rama“ dr. Mara Anđelić govori o nedavno pokrenutom, pa prekinutom štrajku radnika u zdravstvenoj ustanovi kojom rukovodi, financiranju Doma, broju zaposlenih djelatnika i načinu na koji su zapošljavani. Oko problematike Doma zdravlja u Rami iskre i HDZ 1990. i HDZ BiH, čiji su vijećnici napustili zadnju sjednicu Općinskog vijeća. Anđelić priča zašto su štrajkali samo djelatnici DZ Rama, koja je problematika oko financiranja, te koliko je Dom zdravlja Rama na usluzi pacijentima u općini koja je osamdesetak kilometara udaljena od bolničkih centara kojima gravitira.

S obzirom na objektivnu udaljenost Prozor-Rame od svih bolničkih centara, koliko uspijevate u pružanju temeljnih usluga pacijentima?
-Smatram da upravo zbog te udaljenosti pružamo više usluga nego što se od nas traži. Naime po postojećim standardima i normativima, koji su po mom osobnom mišljenju, prilagođeni samo velikim sredinama i sredinama koje u svojoj blizini imaju bolničke ustanove, DZ Rama ne bi imao pravo na mnogo toga što bi utjecalo na smanjenu kvalitetu zdravstvene zaštite. Po tim standardima jedini specijalisti u domu zdravlja bili bi specijalisti obiteljske medicine i nešto manji pedijatrijski i ginekološki tim. Zahvaljujući specijalistima različitih grana medicine veliki broj usluga se može dobiti u našoj ustanovi. Naime, u domu zdravlja radi samo jedan specijalist obiteljske medicine dok su ostalo specijalisti drugih grana medicine (ginekologija, pedijatrija, interna medicina, ORL, radiologija, ortodoncija) koji uglavnom imaju završenu dodatnu edukaciju iz obiteljske medicine. Na ovaj način našim pacijentima pružamo usluge i primarne i konzultativno-specijalističke ZZ. U našem laboratoriju se mogu odraditi sve analize koje odgovaraju nivou primarne ZZ, a za sve druge analize organizirano je uzimanje uzoraka i njihov transport u Centralni laboratorij SKB Mostar. Više naših specijalista ima završenu edukaciju iz ultrazvučne dijagnostike što uz specijalistu radiologa čini ultrazvuk svakodnevno dostupnim. Ista je situacija i sa radiološkom dijagnostikom uključujući i mamografiju. Hitna medicinska pomoć je organizirana kroz turnus medicinskih tehničara i vozača te 24-satno dežurstvo liječnika. Naravno, ZZO osigurava sredstva samo za usluge koje su predviđene standardima i normativima. Sve ostalo što izlazi van tih okvira osigurava se sredstvima iz općinskog proračuna.

Koliko je zaposlenih u Domu zdravlja Rama, koji kadar je zapošljavan otkako ste vi ravnateljica i s kojim ciljem?
-U domu zdravlja imamo 80 djelatnika. U zadnjih nekoliko godina uglavnom se upošljava medicinski kadar, liječnici i medicinske sestre-tehničari. Nova upošljavanja provode se, uglavnom, zbog odlaska u mirovinu, porodiljni dopust, a dvije djelatnice su otišle raditi u druge ustanove. Također bilo je nekoliko prijema nemedicinskog kadra na mjesto umirovljenih djelatnika. U domu zdravlja imamo namjeru organiziranja Centra za mentalno zdravlje u opsegu koji odgovara našem broju osiguranika. U tom smislu imamo stalno uposlenog psihologa, a psihijatar je jednom tjedno u domu zdravlja. U tijeku je osnivanje Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju što smatramo vrlo važnim, jer su pacijenti kojima je ova terapija potrebna do sada morali odlaziti u SKB Mostar što je u određenim stanjima vrlo teško i umanjuje korist ovakve terapije. Planiramo i organizaciju Službe za njegu u zajednici i palijativnu njegu. Do sada se ovaj vid zaštite obavljao uglavnom preko hitne medicinske pomoći. Kako je svaki dan sve veći broj pacijenata s malignim i drugim teškim bolestima, a često i onih koji žive sami, smatramo da je ova služba postala neophodna.

Kako to da je Sindikat liječnika i stomatologa štrajk organizirao samo u Rami? Kazano je i da štrajk nije legalan, te je prekinut? Je li pozadina politička?
-Politika je u našoj državi u svim porama društva tako da je sigurno ima i ovdje. Pitanje je samo u kojoj mjeri. Svi se ovdje dobro sjećamo 2015. kad je račun Doma zdravlja bio blokiran zbog starog duga po doprinosima za plaću . A kako tada, tako i danas ima puno većih poreznih dužnika u zdravstvu kojima nisu blokirani računi. To su svi ocijenili kao politički igru protiv Rame u predizbornoj godini. Štrajk je prekinut jer nije prijavljen Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a i nije proveden mirovni postupak koji je po zakonu obvezan. U Rami je prekršen Kolektivni ugovor pri isplati plaća za rujan te se Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije odlučio za štrajk. U prošloj godini 4 mjeseca nije isplaćivana plaća po KU, ali tada nije bilo štrajka. Nakon što smo u siječnju ove godine iz ZZO dobili sredstva svi zaostaci su isplaćeni. Smatram da je to, naravno uz ispravno provedenu proceduru, legalan način traženja svojih prava. Pitanje je samo tko i protiv koga štrajka?!

Zbog čega djelatnici Doma zdravlja Rama ne primaju plaće i naknade kako je određeno novim kolektivnim ugovorom?
-Odgovor je jednostavan, zato što nema dovoljno sredstava za isplatu plaća i naknada određene novim KU. Naime, ne radi se samo o doktorima medicine i stomatologije, nego i svim drugim djelatnicima u DZ Rama. I njihov KU je prekršen pri isplati plaće za rujan i ranije za svibanj. Naravno, plaće i naknade su najviše porasle liječnicima. Od ZZO smo dobili određeno povećanje na mjesečnom nivou i već spomenuta sredstva u siječnju ove godine. Vlada HNŽ-a, koja je potpisnik ovog KU, je osigurala vrlo malo sredstava. Smatram da je dužnost Vlade bila da, prije potpisivanja KU, osigura priljev sredstava u ZZO (županija, općina?) koji bi bio dovoljan za poštivanje tog ugovora. Nedorečenost Vlade dovela je zdravstvene ustanove u nezavidnu poziciju.

Kakva je situacija u drugim domovima zdravlja u županiji. Tko ispunjava obveze prema djelatnicima domova zdravlja?
-Za sada svi pokušavaju naći neko rješenje kako ne bi došlo do problema u funkcioniranju zdravstvene zaštite. Za plaće se koriste vlastita sredstva, koja bi se inače koristili za materijalne troškove ili nabavku opreme, moguće su i različite pozajmice. Naravno da mi nisu poznate sve činjenice, ali poznato mi je da svi očekuju da će se do kraja godine pronaći neki izlaz. Definitivno rješenje nastalih problema ne vidim bez uključivanja Vlade HNŽ-a koja je kao supotpisnik KU dužna osigurati sredstva za navedeno povećanje. Navodi Premijera HNŽ-a i Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi kako sredstva treba tražiti na tri strane (Vlada, ZZO i osnivač) nisu nikada ni sa kim od navedenih strana potpisani, ne postoji niti jedan dokument koji obvezuje osnivača, a nema ni uporište u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Tko vam pokriva nedostatke koje ne uplaćuje ZZO i/ili resorno ministarstvo?
-Zadnjih nekoliko mjeseci smo veći dio vlastitih sredstva od sistematskih pregleda ili drugih naplaćenih usluga, kao i sredstva od općine za funkcioniranje Hitne pomoći, koristili za isplatu plaća i doprinosa. Zbog toga su se počeli gomilati dugovi dobavljačima koji su već sad dosta visoki. Zbog toga i nismo mogli dalje isplaćivati plaće po ovom KU.

U svom obraćanju javnosti kazali ste da uprava i ravnateljica Doma zdravlja vode pregovore sa ZZO, Vladom HNŽ-a i Općinom Prozor-Rama kako bi osigurali potrebna sredstva za sve djelatnike po njihovim Kolektivnim ugovorima. Dokle se stiglo u tim pregovorima i ima li ih uopće?
-Naravno. Već sam bila u ZZO od kojeg, nakon Izmjena i dopuna proračuna za 2019. možemo očekivati određena sredstva. Od općine Prozor-Rama smo dobili potporu da i dalje održavamo zdravstvenu zaštitu stanovništva na dosadašnjem nivou, a općina će u skladu sa svojim mogućnostima u okviru svojih zakonski ovlasti pomoći u tome. Treća karika je Vlada HNŽ-a. Poslala sam inicijativu za sastanak ravnatelja svih zdravstvenih ustanova u HNŽ-u, direktora ZZO, Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi i Premijera HNŽ-a. Odgovor je da će takav sastanak organizirati nadležni ukoliko se ukaže potreba, a za sada samo imam mogućnost osobno dogovoriti sastanak s ministrom koji bi trebao biti sljedeći tjedan.

Zadnju sjednicu OV Rama bojkotirali su vijećnici HDZ BiH, no ona je ipak održana, te zadužen Dom zdravlja da pokrene tužbe protiv odgovornih. U kojem smjeru će ići te tužbe?
-Da, tako je. Žao mi je što nisu bili vijećnici HDZ-a jer tu ima i mojih kolega koji znaju kako je raditi u DZ koji je toliko daleko od bolnice. Iz tog razloga se radi puno više zahvata, obrada rana, šivanja, dijagnostike (24-satna pripravnost Rtg i laboratorija) i terapije, ponekad i bolničke razine, kako bi olakšali pacijentima. Svi znaju kolika je cijena toga i koliko nam općina, uz nabavku opreme, pomaže i održavanju HP. Udaljenost nekih naselja u našoj općini od doma zdravlja je preko 20 km što je za neka stanja previše, a onda još 80 do bolnice. Nezamislivo bi bilo nemati dežurnog liječnika u Hitnoj pomoći, ali po postojećim standardima i normativima ZZO plaća samo tim Hitnog medicinskog transporta, bez liječnika. Troškovi dežurstva su zbog KU jako porasli što je većim dijelom uzrok problema. Zaključak Općinskog vijeća Prozor-Rama je da treba istražiti uzrok problema te krivce za sadašnju situaciju pozvati na odgovornost, ako ne drugačije, onda putem tužbi. Osobno se nadam da do toga neće doći i da će se nastali problemi u cijeloj županiji, pa i u državi riješiti što prije za dobrobit zdravstvenih djelatnika i naših stanovnika.

 

/Izvor: Hercegovina.info/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar