Sadnja krompira traje do 20. travnja, zavisno od sorte

Sadnja krompira traje do 20. travnja, zavisno od sorte

Za postizanje visokih i stabilnih prinosa krompira, dobrog kvaliteta mora se ispoštovati puna agrotehnika u procesu proizvodnje. Ona se odnosi na: izbor parcele, plodored, kvalitetno sjeme, primjenu NPK đubriva i stajnjaka, dobru zaštita od korova, bolesti i napada štetnih insekata i navodnjavanja, piše Nenad Erceg za PSSRS. Sorte krompira se kod nas dijele prema dužini vegetacije na:

 • Rane sorte  (60 – 80 dana);
 • Srednje rane sorte (80 – 100  dana);
 • Srednje kasne sorte (100 – 130 dana);
 • Kasne sorte  (preko 130 dana).

Plodored i tip zemljišta

Plodored je vrlo bitan u proizvodnji krompira, a najbolje predkulture za krompir su djeteline, djetelinsko-travne smjese, bob i grašak. Strna žita mogu biti predkulture za krompir, ali su lošije od predhodno navedenih. Krompir može podnijeti i monokulturu, ali se ne preporučuje zbog prenosa određenih bolesti i štetnih insekata.

Po pravilu, krompir na isto mjesto dolazi nakon 2-3 godine. Nažalost na području Krompiru najviše odgovaraju propusna, rastresita, pjeskovito-humusna zemljišta sa mrvičastom strukturom i bogata organskim materijama sa što više humusa. Zbijena, močvarna, ilovasto- glinovita zemljišta nisu pogodna za proizvodnju krompira. Krompir može da podnosi slabo kisela zemljišta sa pH 5,5 – 6,5 .

Obrada zemljišta

U jesen je potrebno izvršiti duboko oranje na dubini 30-35 cm  sa vlagom od 60- 70 % PVK. U rano proljeće potrebno je izvršiti zatvaranje brazde čim to dozvole vremenski uslovi sa ciljem uništavanja izniklih korova, ravnanjem terena i sprečavanjem gubitaka vode.

Đubrenje

Sa đubrenjem treba započeti pred zimsku brazdu kada se u zemljište unese 40 t/ha pregorjelog stajnjaka. U proljeće se daje predsjetveno 1200 kg/ha NPK, u prihranu 300 – 400 kg/ha KAN 27% , folijarno 1–2 prihrane godišnje za postizanje visokih i stabilnih prinosa od 40-45 t/ha, što sve zavisi od niza spoljnih faktora.

Naklijavanje i sječenje krompira

Za sadnju treba pripremiti kvalitetno sjeme, određene kalibraže 60–70 g, koje treba naklijati tako da se dobije što kvalitetnija klica, kraća i deblja do 1,5-2 cm, različitih boja zavisno od sorte krompira.

Poslije naklijavanja krompir treba sjeći tako da se od jednog dobije 4-5 komada sa po 1-2 klice. Na taj način zasađeni krompir brže niče i količina sjemena po hektaru se smanjuje sa 2000- 2200 kg na 1700 kg/ha, a ako znamo da je cijena ove godine na tržištu Lijevče polja iznosila 2-2,2 KM/kg, to predstavlja značajne uštede u procesu proizvodnje.

Sadnja krompira

Vrijeme sadnje krompira zavisi od više faktora: područja gdje se gaji, tipa zemljišta i vremenskih uslova.  Kasni krompir se sadi od 10. do 20. travnja.

Njega krompira

U mjere njege krompira spadaju:

 • Zagrtanje,
 • Zaštita od korova,
 • Zaštita od bolesti,
 • Zaštita od  štetnih insekata,
 • Kultiviranje i prihrana NPK  đubrivima,
 • Folijarna prihrana – po potrebi,
 • Navodnjavanje.

 

/Izvor: Agroklub.ba/

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar