SKANDAL: HDZ-ov ministar izbrisao Nikićev HAZU

SKANDAL: HDZ-ov ministar izbrisao Nikićev HAZU

Pojednostavljeno, kasnije osnovana i po županijskom zakonu ‘Peharova akademija’, tražila je promjenu imena ranije i na federalnoj razini osnovane ‘Nikićeve akademije’, a nakon što su isto potonji odbili – federalno ministarstvo pravde donijelo je rješenje o – njihovom brisanju iz registra.

‘Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH’, predsjednika prof. dr. Jakova Pehara, na svojim web stranicama objavila je Rješenje Federalnog ministarstva pravde, potpisanog od strane aktualnog ministra Mate Jozića, i to o brisanju iz Registra udruga FBiH ‘Udruge Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti’, predsjednika prof.dr.sc.fra Andrije Nikića.
Pojednostavljeno, kasnije osnovana i po županijskom zakonu ‘Peharova akademija’, tražila je promjenu imena ranije i na federalnoj razini osnovane ‘Nikićeve akademije’, a nakon što su isto potonji odbili – Federalno ministarstvo pravde donijelo je rješenje o – njihovom brisanju iz registra.
Ovim brisanjem iz Registra, Udruga HAZU formalno-pravno proglašena je nepostojećom, no tu priča o ‘srazu’ dvije ‘hrvatske akademije’ ne prestaje. Naime, nakon ovog, oštećeni su pokrenuli upravni spor, odnosno, tužbu, protiv Federalnog ministarstva pravde zbog navedenog Rješenja tražeći poništenje, kako ističu, nezakonitog i paušalnog rješenja. Kako izgleda, HDZ-ovu ministru pravde u Federalnoj vladi predstoji sudsko pojašnjenje zašto je izdao ovakvo rješenje.
Tim prije što je Nikićeva Udruga HAZU u Registar udruga, a po rješenju Federalnog ministarstva pravde upisana u srpnju 2012., a Peharova tzv. “županijska akademija”, osnovana u travnju 2015. i to sukladno županijskom zakonu.
Brkić: Neviđeni skandal
Brojne polemike aktualne su bile već i samim osnivanjem HAZU u BiH u Mostaru prije dvije godine, a tada je izabrani predsjednik prof.dr. Jakov Pehar, na pitanje o već postojećoj HAZU fra Andrije Nikića, odgovorio: “To je udruga građana i jedan gaf i mi to ne podržavamo”.
Novonastali problem nije želio komentirati predsjednik Udruge HAZU fra Andrija Nikić te je samo kratko kazao kako će se o tome rješavati u upravnom sporu. No, predsjednik Skupštine prof.dr.sc. Milenko Brkić isti je komentirao: “Na žalost, to je današnje stanje koje se uvuklo u sve pore ljudskog života, najdublje i najbesramnije među intelektualce, posebice one s akademskim titulama i zvanjima. No, što je tu je, valja nam se boriti. Ide sporo, ali istina na kraju pobjeđuje”, kazao je prof. Brkić.
On je sve nazvao “neviđenim i nečuvenim skandalom i intelektualnom i pravnom bijedom ljudi koji sebe nazivaju intelektualcima”.
Upitna Peharova, a ne Nikićeva akademija?
Prof. Brkić kaže da je u obrazloženju zahtjeva institucije ‘Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH’, a koja je osnovana prema Zakonu o akademiji za znanost i umjetnost HNŽ-a, stoji da je “neprihvatljivo da udruga građana nosi naziv institucija koje se osnivaju po posebnom zakonu, pogotovo ako su to najviše obrazovno –istraživačke institucije jednog naroda”.
Temeljem ovog zahtjeva ministar pravde Mato Jozić obratio se Udruzi HAZU Mostar sa zahtjevom za promjenu naziva udruge na način da Udruga održi Skupštinu i donese odluku o promjeni naziva udruge.
“Razmatrajući navedeni zahtjev Ministarstva konsultirali smo članak 9. Zakona o udrugama i fondacijama, na koje se Ministarstvo poziva i konstatirali da u navedenom članku, pa i cijelom Zakonu nema temelja za njihov zahtjev. Navedeni članak doslovno glasi: ‘Kod organa nadležnih za vođenje registra udruga i registra fondacija ne mogu pod istim nazivom biti upisane dvije ili više udruga odnosno dvije ili više fondacija’ U slučaju da dvije ili više udruga ili fondacija podnesu zahtjev za upis pod istim nazivom, odobrit će se zahtjev one udruge, odnosno fondacije koji je ranije podnesen. Ako je upis već izvršen, organ nadležan za registraciju donijet će rješenje kojim će naložiti kasnije upisanoj udruzi ili fondaciji da u roku od 30 dana izvrši izmjenu svog naziva. Ako udruga, odnosno fondacija, ne postupi po rješenju iz stavka 3. ovog članka, protiv te udruge ili fondacije pokrenut će se postupak brisanja iz registra, sukladno zakonu”, pojašnjava prof. Brkić.
Nacionalne akademije na državnoj razini
On naglašava da se iz navedenog članka jasno vidi da se članak odnosi na udruge, ali ne i na institucije, kako kažu tražitelji promjene naziva, koje se osnivaju posebnim zakonom.
“Dakle, institucija koja je osnovana na temelju županijskog zakona ne bi trebala biti upisana u Registar udruga. Najzad, stavak dva spomenutog članka sasvim jasno kaže tko ranije podnese zahtjev bit će upisan u Registar, a u konkretnom slučaju proteklo je skoro dvije godine od osnivanja udruge do osnivanja institucije. Zar je dvije godine unaprijed bilo moguće predvidjeti da će se osnovati neka institucija sa sličnim nazivom?”, smatra Brkić.
Po njemu, posebice je zanimljiva konstatacija kako udruga građana ne može nositi naziv institucije koja se osniva posebnim zakonom, „pogotovo ako su to najviše obrazovno-istraživačke institucije jednog naroda.“
“Napominjemo, Zakon o akademiji niti jednim svojim člankom ne predviđa mogućnost osnivanja institucija jednog naroda, tim prije što Akademiju mogu osnovati samo javna sveučilišta. Dakle, ako je dano Sveučilištu da osniva akademije, onda se, što je sasvim logično mislilo na akademije za znanost i umjetnost kao što su Akademija za tehničke znanosti, Akademija za prirodne znanosti, Akademija za medicinske znanost i sl, a ne nikako akademije s nacionalnim predznakom. Kada bi to bilo tako, onda bi Sveučilište u Mostaru moglo osnovati Hrvatsku akademiju, Srpsku akademiju, Bošnjačku akademiju, Romsku akademiju i sl. Nacionalne akademije se, svugdje u svijetu osnivaju na razini države, a ne na razini jedne županije ili konkretnije na razini jednog sveučilišta”, ističe profesor Brkić kako su to sve pojašnjenja dostavljena mjerodavnom ministarstvu pa tako i zaključak da nema razloga za sazivanje Skupštine i mijenjanja naziva njihove udruge.
Politička odluka
Međutim, na ovaj odgovor ministar Jozić promptno je reagirao ne osvrćući se na argumente te donio rješenje o brisanju iz registra udruga.
O tome predsjednik Skupštine Udruge HAZU Mostar kaže: “Naprosto ne možemo vjerovati da je ministar pravde pod takvim pritiskom da donosi rješenja, koja ne samo da kompromitiraju njega, nego i cijelo Ministarstvo, pa i Federaciju, skoro i cijelu državu. Nama je poznato da je tu instituciju osnovala politika, čiji je ministar član, ali je čini nam se trebao imati toliko dostojanstva i časti i pojasniti svojim političkim kolegama i vrlim pravnicima da je zahtjev te institucije pravno neodrživ. Međutim, ministar, u nakani da udovolji politici kojoj pripada, sasvim svjesno krivo tumači članak 9. Zakona o udrugama i pored upozorenja, u novom rješenju se ponovo poziva na taj članak”. Zaključuje da nije ništa drugo preostalo do li potražiti zaštitu na sudu pokrećući sudski spor.
“Na kraju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ostat će da živi bila upisana ili ne u Registar, a jednu crnu mrlju u našem pravosuđu i na licima vrlih akademika nitko neće izbrisati”, zaključuje Brkić.

Dnevni list
Piše: V. Herceg

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar