Sud naredio HNŽ-u isplatu više od pola milijuna maraka općini Prozor – Rama za prijevoz učenika

Sud naredio HNŽ-u isplatu više od pola milijuna maraka općini Prozor – Rama za prijevoz učenika

Županijski sud naredio HNŽ-u isplatu više od pola milijuna maraka općini Prozor – Rama za prijevoz učenika. Presuđeni iznos, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima postupka, HNŽ je dužna uplatiti na račun općine Prozor – Rama u roku od 30 dana od dana presude, točnije, do 10.08.2019

U drugostupanjskom postupku po tužbi općine Prozor – Rama protiv Hercegovačko – neretvanske županije Županijski sud u Mostaru donio je presudu kojom se nalaže Županiji isplata sredstava za prijevoz učenikai materijalne troškove škola u ukupnom iznosu od 510.301,81 KM, uvećano za troškove postupka i zakonsku zateznu kamatu.
Ovom presudom se još jednom potvrđuje da je Općina Prozor – Rama bila diskriminirana od strane HNŽ-a, te da se takva vrsta nezakonitosti jedino može rješavati putem suda.
Ustavni sud FBiH je još 2012. godine, rješavajući po ranijem zahtjevu općine Konjic, utvrdio da je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a iz 2000. godine povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu i naložio usklađenje sa Europskom poveljom o ljudskim pravima. Uglavnom se to odnosilo na pokušaj Županije da troškove prijevoza učenika i materijalne troškove škola prebaci na općine, i to bez prijenosa sredstava.
Nakon donošenja presude Ustavnog suda, Hercegovačko neretvanska županija se nastavila ponašati kao i ranije, te je ignorirala zahtjeve za preuzimanje troškova. Upravo zato je općina Prozor – Rama 04.12.2013. godine pokrenula tužbu i zatražila nazad svoj novac.
„Općins Prozor-Rams traži samo ono što joj  po zakonu pripada. Dobro je što sudovi realno procjenjuju i pravično presuđuju po tim tužbama, a žalosno je da se zakona ne pridržavaju oni na višim razinama vlasti, u ovom slučaju Županija, jer da postupaju po zakonu ne bi ni dolazilo do sudskih sporova i do plaćanja visokih kamata“, prokomentirao je općinski načelnik, dr. Jozo Ivančević.
„Iako Općina u pobošljavanje uvjeta za školstvo ulaže značajna sredstva, potruditi ćemo se cijeli iznos presude usmjeriti u školstvo i u još bolje uvjete školovanja u Prozoru – Rami“, dodao je načelnik Ivančević.
Presuđeni iznos, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima postupka, HNŽ je dužna uplatiti na račun općine Prozor – Rama u roku od 30 dana od dana presude, točnije, do 10.08.2019.

“Nažalost   bilo je čak i vjećika koji su bili protiv tužbi i koji su predviđali neuspjeh. Nadam se da je danas manje onih koji ne podržavaju općinsku borbu za svoja prava.- zaključio je Ivančević.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar