SUD PRESUDIO: Zakon o državnoj službi u FBiH neustavan!

SUD PRESUDIO: Zakon o državnoj službi u FBiH neustavan!

Radi se o zakonu koji je donesen krajem 2015. godine te izazvao lavinu reakcija kako domaće javnosti tako i međunarodne zajednice koji su jednoglasno poručivali kako se na ovaj način politizira državna služba

SARAJEVO – Ustavni sud Federacije presudio je kako Zakon o državnoj službi u FBiH nije u skladu s Ustavom FBiH te ju samim time stavio izvan snage. Radi se o zakonu koji je donesen krajem 2015. godine te izazvao lavinu reakcija kako domaće javnosti tako i međunarodne zajednice koji su jednoglasno poručivali kako se na ovaj način politizira državna služba. Podsjećanja radi, ovim zakonom se definiralo kako primjerice rukovoditelji samostalnih federalnih upravnih organizacija, federalnih uprava i organizacija, stručnih službi Vlade FBiH, tajnici federalnih organa državne službe, pomoćnici, glavni federalni inspektori i šefovi ureda federalnih organa državne službe gube status državnih službenika. Iz Vlade FBiH tvrdili su kako je ovaj zakon put ka modernijoj, kompetentnijoj, efikasnijoj, fleksibilnijoj i odgovornijoj javnoj upravi.

Obrazloženje

Ustavni sud FBiH je utvrdio da je prilikom donošenja osporenog zakona došlo do povrede/kršenja procedure (osporeni zakon donijet po hitnom postupku), kao i da u materijalnom pogledu nije suglasan s Ustavom FBiH, odnosno međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koji su sastavni dio ustavnopravnog poretka u FBiH. Kako se u obrazloženju presude navodi, utvrđeno je da je zahtjev podnositelja u cijelosti osnovan, te da su u konkretnom slučaju organi i tijela vlasti FBiH u proceduralnom smislu postupali suprotno odredbama poslovnika Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, odnosno da donošenje osporenog zakona po hitnom postupku nije u skladu s Ustavom FBiH.

Aleksandra Martinović, predsjednica Ustavnog suda FBiH, ističe kako je u pogledu materijalne nesuglasnosti s Ustavom FBiH, nedvojbeno utvrđeno da nije u skladu s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima selektivno propisivanje izuzetaka radnih mjesta koja po Zakonu o državnoj službi u FBiH čine sustav radnih mjesta državne uprave u FBiH. Isto tako, Ustavni sud FBiH smatra kako osporeno rješenje nije prihvatljivo i iz razloga što je Agencija za državnu službu na taj način marginalizirana i izostavljena iz procesa izgradnje profesionalne, politički neovisne, odgovorne i efikasne državne službe, jer se Ustavom FBiH svakom građaninu jamče prava da bez ikakve diskriminacije po bilo kojem osnovu, uz opće uvjete jednakosti, ima jednak pristup državnoj službi. Istovremeno, stav Ustavnog suda FBiH je kako bi primjenom osporenog propisa bio doveden u pitanje koncept državne službe u FBiH uspostavljen Zakonom o državnoj službi u FBiH, a utemeljen na važećim principima zakonitosti, transparentnosti i javnosti, odgovornosti, efikasnosti i ekonomičnosti, profesionalnoj nepristranosti te političkoj neovisnosti, kao i da bi primjenom osporenog zakona nastale štetne posljedice po proračun FBiH.

Pokušaji politizacije

Milan Dunović, potpredsjednik FBiH, koji je u travnju je uputio ovaj zakon na ocjenu ustavnosti, poručio je kako se i ovom presudom još jednom potvrdilo da je Parlament FBiH prekršio proceduru prilikom usvajanja jednog od zakona.

– U ovom slučaju narušio je pravo na rad rukovodećih državnih službenika, usvojio je zakon u hitnoj proceduri koja nije bila opravdana, pozive za održavanje sjednice oba doma Parlamenta je dostavio protivno propisanim rokovima, pokušao je politizirati javnu službu, a reformu javne uprave vratio 10 godina unazad, što je svojevremeno potvrđeno i u Izvještaju Europske komisije, navodi se u Dunovićevom priopćenju. Također, podsjeća kako je više puta ukazivao na politizaciju javne službe te se još jednom pokazalo da su njegova procjena i Zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Zakona o državnoj službi u FBiH bili više nego opravdani. Smatra da se nakon ove presude otvara mogućnost da političari koji su na vlasti našu zemlju zaista povedu ka europskom putu, ali ne kršeći zakone i Ustav, ne politizirajući i ne povećavajući administrativni aparat.

– Za sve što je do sada urađeno u vezi reforme javne uprave pod krinkom “reformske agende” jasno je kako nema nikakvog ustavnog uporišta. Vrijeme je da se vladajuće strukture istinski pozabave promjenama u FBiH i BiH u cijelosti, ali uzimajući u obzir sve veće vapaje građana, njihove probleme i realnu situaciju u našoj zemlji. Samo na taj način – poštujući zakone i Ustav svoje zemlje, mogu osigurati bolji put za nju i njene građane. Put ka Europskoj uniji, poručio je Dunović.

Reakcija Vlade FBiH

Iz federalne Vlade jučer su poručili kako će poštivati odluku Ustavnog suda FBiH. Ovomu dodaju kako će zakon uskoro biti pripremljen i upućen  u redovnu parlamentarnu proceduru te će ovaj put u proces donošenja zakona biti uključen veliki broj institucija i stručnjaka, nevladine organizacije i akademska zajednica.

– Cilj nam je donijeti kvalitetan zakon koji će smanjiti broj državnih službenika, rasteretiti proračun i omogućiti preusmjeravanje ovog novca u razvojne projekte i zapošljavanje mladih, ističu iz Vlade FBiH. Dodaju kako javnost treba znati kako sadašnji zakon nanosi veliku štetu federalnom proračunu, jer je na osnovu njega proizašlo na desetine tisuća izvršnih sudskih presuda u vrijednosti oko milijardu maraka, dok se trenutno vode sudski procesi za novih više od 500 milijuna maraka, što će dodatno opteretiti proračun. Zbog toga je teško održavati fiskalnu stabilnost FBiH, a što je izravna posljedica nečijih ranijih propusta. U svom priopćenju naglašavaju kako je uz navedeno, zbog ovog zakona kvaliteta rada u državnoj službi značajno ograničena, jer sada nije moguće premjestiti državnog službenika s jednog na drugo radno mjesto, iako u nekim institucijama postoji višak radnika, dok u drugima nedostatak zaposlenika narušava radni proces. / Piše: [email protected]

OHR o odluci Ustavnog suda

Ured visokog predstavnika (OHR) pozdravlja odluku Ustavnog suda Federacije BiH u svezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH, kojom je sud potvrdio pravo svih građana na jednaku mogućnost zaposlenja u državnoj službi bez diskriminacije. U priopćenju OHR-a se navodi da odluka Suda potvrđuje ključna načela Zakona o državnoj službi, kao što su zakonitost, transparentnost i javnost, odgovornost, učinkovitost i ekonomičnost, te profesionalna nepristrasnost i politička neovisnost. Navodi se i je nepromijenjen stav OHR-a da državna služba treba biti profesionalna, efikasna i politički neutralna te da zapošljavanje višerangiranih državnih službenika mora biti transparentno i zasnovano na profesionalnim kriterijima. “OHR želi podvući značaj obveze poštivanja odluka ustavnog suda te načela vladavine prava, kao i dužnosti nadležnih tijela da dosljedno provode ustave i pravilnike o procedurama odlučivanja pri donošenju zakona“, zaključuje se. NINA

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar