Svjedok Cokoja: Ljude u napad na Uzdol poveo Mustafa Hero, zamjenik komandanta Samostalnog bataljona Prozor

Svjedok Cokoja: Ljude u napad na Uzdol poveo Mustafa Hero, zamjenik komandanta Samostalnog bataljona Prozor

Svjedok Obrane Envera Buze ispričao je da je ljude u napad na Uzdol poveo Mustafa Hero, zamjenik komandanta Samostalnog bataljona Prozor.

Ekrem Cokoja, nekadašnji komandir jedne od četa Samostalnog bataljona Prozor, rekao je da nije sudjelovao u napadu na Uzdol, ali da je ljude u taj napad poveo “zamjenik Mustafa Hero”.

Cokoja je ispričao da je Enver Buza postavljen za komandanta Samostalnog bataljona Prozor u svibnju ili lipnju 1993. godine, a da je njegov zamjenik bio Hero.

Svjedok je naglasio da je on 13. rujna1993. dobio obavještenje da se javi komandantu na Dobrom polju, te je nakon toga s Buzom i još jednom osobom otišao na brdo gdje mu je rečeno za napad.

“Tu sam se posvađao s komandantom jer tu nisam vršio izviđanja, vodim puno ljudi. Komandant mi je rekao: ‘Naređeno je meni, a ja naređujem tebi’”, prisjetio se svjedok.

Naglasio je da mu je komandant rekao da će dobiti vodiča iz Donjeg Vakufa i da će biti pretpočinjen bataljonu iz Vakufa.

“Kad sam se vratio u Dobro polje saznao sam da pojedine jedinice idu prema Uzdolu, ja sam jedini koji ide iz Donjeg Vakufa”, kazao je svjedok.

Naglasio je da napad na Uzdol nije bio planiran u operaciji Neretva ‘93. Ta operacija, kako je rekao svjedok, nije sprovedena zbog nedostatka materijalno-tehničkih sredstava.

“Nije došla municija i gorivo iz Generalštaba”, kazao je svjedok.

Dodao je da ne zna tko je naredio napad na Uzdol, ali da misli da su naredili iz General Štaba.

“Kad su ove jedinice krenule u Here prema Uzdolu, mi smo krenuli desno prema Pridvorcima. Došli smo u Pridvorce. Dobili vodiča, dobili ljude koji nas trebaju voditi na taj put. Negdje pred svitanje čulo se nekoliko rafala po Uzdolu. Odjednom su se začule dvije detonacije gdje smo izgubili dva čovjeka”, kazao je svjedok.

Dodao je da je u Dobrom polju javio komandantu za poginule i ranjene i on mu je rekao da se povuče.

Prema optužnici, pripadnici Samostalnog bataljona Prozor su 14. rujna 1993. napali selo Uzdol, i u zaseocima Križ, Zelenike i Raiči na okrutan i svirep način ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti. Buzi je kao komandantu Samostalnog bataljona Prozor Armije BiH na teret stavljeno da je propustio da preduzme mjere da počinioci budu kažnjeni.

Odgovarajući na pitanja Državnog tužilaštva, svjedok je potvrdio da mu je poznato da je napad na Uzdol izvršio Samostalni prozorski bataljon, te da je ubrzo preko radija Rame čuo da je pobijeno više od 30 hrvatskih civila.

Potvrdio je da je Buza kompletnu akciju okarakterizirao neuspješnom.

Nastavak suđenja zakazan je za 29. siječnja 2019.

 

Detektor.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar