Svjedok ustvrdio: Buza je rekao da mu ne trebaju zarobljenici

Svjedok ustvrdio: Buza je rekao da mu ne trebaju zarobljenici

Buza je rekao da mu ne trebaju zarobljenici. Da se očisti selo Uzdol i da mu ne trebaju zarobljenici. Rekao je ne samo meni nego svima. Kako se može reći drugačije nego da se pobije i završena stvar. Od čega čistiti ne znam, jer su dole bili civili. Vodili su nas mještani.

U raspravnom procesu koji se odvijao 18.04.2017. godine na Sudu BiH u Sarajevu  na suđenju optuženom Enveru Buzi za počinjene ratne zločine na Uzdolu 14. rujna 1993., pristupila su dva svjedoka. Svjedoke je predložilo Tužiteljstvo, a sudsko vijeće prihvatilo.

Prvi svjedok je bio Safet Mujezinović, rođen 1956. godine u Ustikolini gdje je trenutno i nastanjen.

Safet Mujezinović je nakon izlaska iz Goražda 1992. godine stigao u Pazarić gdje su mu bili smješteni supruga i djeca. Prijavio se u Jelečku četu s kojom je u osmom mjesecu 1993. Godine stigao u Dobro Polje na područje općine Prozor-Rama.

„U Dobro Polju dočekao nas je Enver Buza. On je bio komadant Samostalnog prozorsko bataljona. Bilo nas je oko 40. Rasporedili su nas u Here, Kute i Šćipe. „ Kazao je Mujezinović o dolasku u Dobro Polje. Mujezinivć je tu bio od osmog mjeseca do 14.09.1993. kada je ranjen i prebačen odatle dalje do bolnice u Zenici.

Mujezinović je bio raspoređen u Here. O tome gdje je bio na položaju Safet Mujezinović je rekao: „Bio sam na proplanku odakle se moglo vidjeti Uzdol. Vidjela se škola, crkva, kuće… Vidjelo se kako ljudi hodaju, ali se nije moglo raspoznati. Ljudi su vrli žito konjima, stoku su gonili.“

O samoj akciji na Uzdol Safet Mujezinović je svjedočio: „Saznajemo 13.09. da ćemo ići tu noć od komadanta Buze. U Dobrom Polju bilo je dosta vojske. Bio je Buza. Tu nam je rečeno (za akciju). Buza je rekao da mu ne trebaju zarobljenici. Da se očisti selo Uzdol i da mu ne trebaju zarobljenici. Rekao je ne samo meni nego svima. Kako se može reći drugačije nego da se pobije i završena stvar. Od čega čistiti ne znam jer su dole bili civili. Vodili su nas mještani. Dok smo bili u Dobrom Polju maskirali su se da ih se ne prepozna. Here i Uzdol su na par stotina metara. Rekli su nam da ima kuća ljudi koji su u Njemačkoj i da možda ima para u njima. Prošli smo rovove HVO-a makadamskim putom. Nisu nas vidjeli. Kad smo došli dole (u Uzdol) rasporedili smo se u strijelce. Pucali smo po kućama i palili sijeno da se stvori panika. U kućama nije bilo nikoga, ali smo čuli da su žene zapomagale. Kad sam ranjen zapomagao sam ali su zapomagale i žene.  Jedan momak je bio vani, imao je 17-18 godina . Pogodiome i ja sam pao. On me preskočio a ja sam zvao pomoć. Previo me bolničar Amer Hero.“

Na pitanje Tužiteljice je li vidio vojnike HVO-a ili civile Mujezinović je rekao da nije nikoga vidio. On je odveden u Here i previjen u zemnici i prema njegovom svjedočenju nedaleko od Hera vidio je komadanta Buzu. Na pitanje Tužiteljstva  jeli Uzdol zauzet Safet Mujezinović je kazao: „Šta će biti uzet ka su dole bili samo civili. Kad su mi došli u posjet u Šćipe rekli su mi da je pobijeno 20 – 30 civila ali se još ne zna ko je to učinio. Nikada niko nije tražio ni znao izjavu i da vidi kako sam ranjen. Bio sam u zenici 2 mjeseca i niko nije dolazio da vidi kako sam.“

Na pitanje obrane Envera Buze tko je bio sve na Dobrom Polju svjedok Mujezinović je rekao: „Bio je Sefer Halilović. Tu je bio koji dan prije. Halilović nije ništa govorio.“

Drugi svjedok na ovom raspravnom procesu bio je Ante Šimunović, rođen 1971. godine u Jaklićima u općini Prozor-Rama. Šimunović je bio zapovjednik anti diverzantskog voda brigade Rama HVO-a.  Prema njegovu svjedočenju događaji na Uzdolu zadesili su ga na zadatku preprema zauzimanja kote Brenovac na Makljenu. No, zbog napada na Uzdo njegov vod je dobio zadatak da pomogne u deblokadi pripadnika HVO-a koji su se našli u okruženju Armije BiH  u školi na Uzdolu.

„Kada smo počeli prebacivanje na Uzdol i bili na optičkoj vidljivosti vidjeli smo Uzdol u plamenu. Stigli smo do prvih kuća i krenuli prem školi. Kada smo došli blizu škole rasporedili smo se u strijelce i započela je razmjena vatre. To je trajalo 15 do 20 minuta i Armija BiH je potisnuta. Tada smo mogli ući u školu kroz prozore. Pored škole je ležao jedan pripadnih Armije BiH. Mještani su rekli da je to izvjesni Meho. Pripadnici Armije BiH su se povukli prema Herama. Krenuli smo prema crkvi. Došli smo do kuće oca Josipa Prskalo i zatekli prve žrtve civile. Tu su bile dvije osobe, a u kući su ležale 2 osobe. Kuća je gorila pa smo ih žurno iznijeli.  Jedna je starica bila još živa, a bila je pogođena u predjelu  između grudnog koša i stomaka. Za ostale žrtve saznajemo po povratku kod škole.“ O događajima na Uzdolu  izjavio je Ante Šimunović.

Slijedeća rasprava zakazana je  za 09.05.2017. u 13 sati.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar