Tko je nadležan za koje ceste na području općine Prozor-Rama

Tko je nadležan za koje ceste na području općine Prozor-Rama

Pred žiteljima općine Prozor-Rama sve su hladniji i hladniji dani, na višim predjelima temperature su svakim danom sve niže. U pojedinim dijelovima regije pao je prvi snijeg, a najavljen je i na našim prostorima. 

Često postavljeno pitanje jest upravo tko je nadležan i za koje ceste na području općine Prozor-Rama, imajući na umu prvenstveno zimske službe za održavanje ceste. Natječajna procedura je u tijeku, a od općinske Službe za prostorno uređenje dobili smo detaljne informacije o tome tko je odgovoran za koje ceste te kartu svih cesta na području općine Prozor-Rama.

Primjedbe i pohvale za održavanje i uređenje cesta uputiti na pravu adresu

Cestovnu mrežu općine Prozor-Rama čine magistralna cesta M16.2, regionalne ceste R418a i R418b, dok su sve ostale lokalne i nekategorizirane ceste.

Magistralna cesta Gornji Vakuf – Uskoplje – Prozor – Jablanica za koju je odgovorna Federacije BiH

Magistralna cesta M16.2 (Bugojno – Gornji Vakuf/Uskoplje – Prozor/Rama – Jablanica) prolazi smjerom sjeverozapad – jugoistok (Sičaja – Makljen – Prozor – Gračanica – Gračac – Slatina – brana HE Jablanica) i ima dužinu od 31.2 km i širinu kolnika od 6 do 7 m. Na dijelovima kroz grad i preko prijevoja Makljen ima dodatnu traku za spora vozila kao i jedan kružni tok. Elementi trase su prilagođeni terenskim uvjetima, tako da su mjestimično loši. Kolnik je asfaltni. Za rekonstrukciju i održavanje ove ceste nadležno je Federalno ministarstvo prometa i veza odnosno javno poduzeće JP Ceste d.d. FBiH.

Za regionalne ceste odgovorna je Hercegovačko-neretvanska županija

Regionalna cesta R-418a (Mokronoge – Ravno – Prozor/Rama) prolazi smjerom Zapad – Istok (Ravno – Varvara – Rumboci – Jaklići – Ripci – Podborsko raskižje – Ometala – Prozor i spaja se na kružnom toku sa magistralnom cestom M-16.2) tako da ima dužinu od 23.9 km i širinu kolnika od 4.5 do 6 m. Elementi trase su različiti na pojedinim dionicama, tako da su pojedine dionice ceste rekonstruirani a ostale dionice uglavnom loše. Ova cesta prolazi kroz gusto naseljena mjesta tako da je od velikoga značaja za općinu Prozor-Rama.

Regionalna cesta R-418b (Prozor/Rama – Menjik – Solakova Kula – Bilići), prolazi smjerom zapad – istok (Prozor odnosno od magistralne ceste M16.2 kod naselja Krča – Dobroša – Mejnik – Here – Mednik – Šćipe – Pajići), ima dužinu od 27,40 km i u nastavku je ceste R418. Na prvom dijelu od Prozora do Herske krivine, ova cesta je rekonstruirana, tako da ima osnovnu širinu asfaltnog kolnika od 5 m. Dužina ovog dijela je 11,50 km. Na drugom dijelu, od Herske krivine preko Mednika, pa do Rike (pored Kuta) cesta je makadam, a kolnik je širine 3 m. Dužina ovog dijela je 5 km. Na trećem dijelu, od Rike do Šćipa ova cesta je rekonstruirana, tako da ima osnovnu širinu asfaltnog kolnika od 3,5m. Dužina ovog dijela je 2,7 km. Na četvrtom dijelu od Šćipa do granice Općine (kod sela Pajići), cesta je samo grubo probijena. Dužina ovog dijela je 8,2 km. Ministarstvo prometa i komunikacija HNŽ/K odnosno Javna uprava za ceste HNŽ/K je nadležno za održavanje regionalne  ceste

Za lokalne i nekategorizirane ceste nadležna je općina Prozor-Rama

Lokalne i nekategorizirane ceste čine ostatak cesta na prostoru općine koje sačinjavaju mrežu cesta u dužini od cca 250 km. Ove ceste povezuju, naselja, sela i zaseoke sa regionalnim, magistralnim cestama i gradom. Za održavanje ovih cesta nadležna je Općina Prozor-Rama.

 

 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing