Topli obrok iznad 8,5 KM i regres iznad 400 KM će se oporezivati

Topli obrok iznad 8,5 KM i regres iznad 400 KM će se oporezivati

U Službenom listu FBiH broj 52 koji je objavljen u srijedu 6. srpnja 2016. objavljen je i Pravilnik o izmjeni pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak kojim je smanjen neoporezivi postotak za topli obrok na jedan posto prosječne plaće u FBiH, a povećana su i druga porezna opterećnja, piše Klix.ba.

Naime, do sada je topli obrok bio neoporeziv ako je bio do dva posto prosječne plaće na području FBiH. Konkretno, ako je topli obrok bio manji od 17 KM bio je neoporeziv, dok prema novom pravilniku svaki isplaćeni topli obrok iznad 8,5 KM po radnom danu podliježe oporezivanju.

Također, regulirane su i naknade za službena putovanja. Tako je definirano da se naknade za službena putovanja isplaćuju svim zaposlenicima i u privatnom sektoru u skladu s Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja proračunskih korisnika.

Ako se troškovi službenog putovanja isplate zaposleniku u iznosima većim od propisanih smatrat će se oporezivim prihodom primatelja naknade po osnovu nesamostalne djelatnosti.

Ako se naknada za službena putovanja isplaćuje osobi koja nije stalno zaposlena kod pravne osobe bit će oporeziva bez obzira na iznos.

Novom uredbom promijenjen je i dio koji se odnosi na korištenje privatnog automobila za obavljanje posla. Kod korištenja vozila prihod se utvrđuje prema obimu stvarnog korištenja vozila u privatne svrhe prema evidenciji o prijeđenoj kilometraži na način da se prijeđena kilometraža množi s 15 posto (ranije je bilo 20 posto) prosječne cijene naftnih derivata po prijeđenom kilometru.

Što se tiče regresa i on će biti značajnije opterećen.

Ranije je neoporeziv bio regres u iznosu od 70 posto od plaće zaposlenika u posljednja tri mjeseca. Tako je bilo moguće da netko tko ima mjesečnu plaću 5.000 KM na ime regresa dobije 3.500 KM koje se ne bi oporezivale. Prema novim odredbama regres neće biti oporeziv samo ako je manji od 50 posto prosječne plaće u FBiH u posljednja tri mjeseca. S obzirom na to da je prosječna plaća u FBiH u posljednja tri mjeseca oko 830 KM, samo regres manji od blizu 400 KM neće biti oporeziv.

Istovremeno, mijenja se i sustav oporezivanja kada se radi o naknadama za smještaj i odvojeni život prvih ljudi u Vladi FBiH, kao i drugih rukovodećih državnih službenika.

Ranije nije oporezivana naknada za smještaj i odvojeni život premijeru, zamjenicima premijera i ministrima, a prema novom pravilniku ove naknade neće biti oporezivane ni njihovim savjetnicima.

Također, naknada za smještaj i odvojeni život ranije nije bila oporeziva samo rukovodećim državnim službenicima, a sada će pravo “oprosta poreza” imati i državni namještenici, piše Klix.

Podsjećamo, Vlada FBiH je ranije najavljivala oporezivanje toplog obroka i regresa te drugih naknada koje nemaju karakter plaće. Međutim, iz Vlade FBiH su ranije tvrdili da to neće biti novo opterećenje na poslodavce jer će doći do umanjenja drugih poreznih opterećenja na plaću.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar