U BiH industrijska proizvodnja u veljači porasla za 0,6 posto

U BiH industrijska proizvodnja u veljači porasla za 0,6 posto

Proizvodnja energije u veljači veća je za 2,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,2 posto, kapitalnih proizvoda za 0,7 posto, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda ostala na istoj razini, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za jedan posto, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju u veljači veća je za 1,9 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, intermedijarnih proizvoda za jedan posto, dok je proizvodnja energije manja za četiri posto, kapitalnih proizvoda za 4,9 posto, te trajnih proizvoda za široku potrošnju za 16 posto, javlja Fena.

Desezonirana industrijska proizvodnja u veljači bilježi rast u vađenju ruda i kamena za 2,9 posto, u prerađivačkoj industriji za 0,1 posto, dok proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom bilježi pad za 1,3 posto u usporedbi sa siječnjom.
Industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u veljači bilježi pad u prerađivačkoj industriji za 0,1 posto u odnosu na veljaču prethodne godine, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom za 2,9 posto, a u vađenju ruda i kamena za 7,8 posto.
Dnevnik.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar