U Sarajevu potpisana dva vrijedna ugovora za Periće i Donju Vast

 
Dana 18. 09. 2014. godine, u prostorijama Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva upriličeno potpisivanje dvaju vrijednih ugovora za Općinu Prozor-Rama.

Radi se o Ugovorima za izgradnju dvaju lokalnih putova:

 
a) Rekonstrukcija lokalnog puta Gavranovica – Perići, projekt obuhvaća zemljane, betonske, asfalterske i ostale radove. 
Vrijednost potpisanog Ugovora je 192.312,88 KM (98.328,01 Eur), od kojeg iznosa će Općina Prozor-Rama sudjelovati sa maksimalno 30 % novčanih sredstava, što iznosi 57.693,86 KM, dok će PCU – Ured za koordinaciju projekta učestvovati sa 70 %, što u konačnici iznosi 134.619,02 KM.

Ugovor su potpisali Halil Omanović, PCU direktor, dr. Jozo Ivančević, načelnik Općine Prozor-Rama i Rajko Ćutuk, direktor firme Putovi d.o.o. Grude.
 

b) Rekonstrukcija lokalnog puta Donja Vast, projekt obuhvaća zemljane, betonske, asfalterske i ostale radove.

Vrijednost potpisanog Ugovora je 89.641,44 KM (45.832,94 Eur), od čega će Općina Prozor-Rama učestovati sa maksimalno 30 % novčanih sredstava, što iznosi 26.892,43 KM, dok će PCU – Ured za koordinaciju projekta učestvovati sa 70 %, što u konačnici iznosi 62.749,01 KM.

Ugovor su potpisali Halil Omanović, PCU direktor, dr. Jozo Ivančević, načelnik Općine Prozor-Rama i Ivica Brešić, direktor „Livnoputovi" d.o.o.
 

Natječaji su raspisani 29. 05. 2014. godine, a otvaranje pristiglih ponuda izvršeno je 17. 06. 2014. godine u uredima Fondacije za Održivi razvoj (Odraz) u Sarajevu. 

Bitno je reći kako je do suradnje i realizacije projekta došlo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Općine Prozor – Rama i Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (PCU) i potpisivanjem Sporazuma o realizaciji projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, potpisanog od Općine Prozor-Rama i Fondacije za održivi razvoj "Odraz".

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar