Uskoro u BiH neće biti nijedne male rijeke bez minihidroelektrane

Uskoro u BiH neće biti nijedne male rijeke bez minihidroelektrane

U Bosni i Hercegovini je aktuelna tema zabrana gradnje malih hidrocentrala. Zagovornici kao razloge za zabranu najčešće navode uništavanje vodnih resursa i za državu nepovoljnu ekonomsku računicu. Naznačavaju da u unosnom poslu proizvodnje struje, u ovom slučaju profitiraju pojedinci, država neusporedivo i mnogostruko manje, dok se istovremeno javno bogatstvo devastira i na štetu područja na čijoj su teritoriji koncesije.

Inicijativa o obustavi gradnje zasad je konkretizirana ‘na papiru’ u formi parlamentarnih zaključaka, u Federaciji BiH kao potpuna obustava nove i revizija već započete ili već realizirane gradnje malih centrala, a u Republici Srpskoj kao obustava razmatranja svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana.

Zaključke kojima je također naloženo preispitivanje propisa koji se odnose na ovu oblast te predlaganje novih u cilju odgovarajuće zaštite vodotokova, Zastupnički dom Federalnog parlamenta izglasao je 23. lipnja  Narodna skupština Republike Srpske je nekoliko dana kasnije, 29. lipnja, između ostalog, naložila preispitivanje ugovora o koncesijama i status aktivnosti predviđenih tim ugovorima.

Slijedi zahtjevan posao preispitivanja dozvola i propisa te sačinjavanje i predlaganja novih zakona, za što je u Federaciji određen rok od tri mjeseca, a u Republici Srpskoj pola godine. Na jednom od sastanaka, održanih u međuvremenu u Federaciji na razini federalnog i zastupničkih klubova Stranke demokratske akcije, kao inicijatora zaključaka donesenih u ovom entitetu, inicirano je da odgovarajuće aktivnosti poduzmu i kantonalne skupštine. Tada je rečeno da izgradnja malih hidrocentrala, obično vezana za male vodotoke, rječice i potoke, znači i uništenje prirodnog oblika i funkcije rijeka te flore i faune riječnog ekosustava.

Male hidroelektrane proizvode male količine električne energije, čineći istovremeno nemjerljivu ekološku štetu. Izgradnju ovih postrojenja prati i devastacija obala, korita rijeka, jer su cjevovodi koji povezuju vodozahvat i turbinu često dugi i po nekoliko kilometara. Mnogo koristiti od gradnje imaju pojedinci, a vrlo malo država, rečeno je također. U Bosni i Hercegovini je dosad izgrađeno više od stotinu malih hidrocentrala, a više od 300 je u raznim fazama planiranja, pripreme ili gradnje. Nastavi li se sadašnji tempo, to znači da neće biti ni rijeke ni potoka bez barem jedne male hidroelektrane, navedeno je također na sastanku.

 

/Izvor: Bljesak.info/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar