POTPISAN UGOVOR O DODJELI KONCESIJE

POTPISAN UGOVOR O DODJELI KONCESIJE

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, u ime Vlade Hercegovačko-neretvanske županije kao koncesora, potpisao je s Davorom Rajičem, direktorom tvrtke „ECCO-CRIMA“ d.o.o. Prozor/Rama kao koncesionarom, ugovore o dodjeli koncesije. Ugovori o dodjeli koncesije odnose se na korištenje voda rijeke Rame i javnog vodnog dobra s ciljem proizvodnje električne…

Pročitajte više