Uvodi li HNŽ-e covid-redare?

Uvodi li HNŽ-e covid-redare?

Mogućnost angažiranja covid-redara razmatrana je na sastanku održanom u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ).

“Zaključeno je kako je osnovni problem nedostatan broj sanitarnih inspektora u čijoj nadležnosti je nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, dok Ministarstvo unutarnjih poslova, u granicama svoje nadležnosti, pruža pomoć u provedbi inspekcijskog nadzora”, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Konstatirano je kako inspekcijski nadzor ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje. “Budući da se epidemiološka situacija posljednjih dana pogoršava te ako dođe do većeg broja oboljelih, postoji mogućnost kolapsa zdravstvenog sustava, zaključeno je da se razmotri mogućnost da jedinice lokalne samouprave angažiraju covid redare – nezaposlene sanitarne inženjere kojih je trenutno 24 na Službi za zapošljavanje HNŽ-a, a koji bi bili potpora sanitarnim inspektorima”, ističu iz Vlade.

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar