Već 15 godina pada broj hrvatskih prvašića u BiH

Već 15 godina pada broj hrvatskih prvašića u BiH

Broj prvašića po hrvatskom planu i programu u kontinuiranom je padu, a svake je godine sve gore. Pad učenika je konstantan već 15 godina, a zadnjih godina se čak i blago usporio. Primjerice, HNŽ je 2008. imala 1300 prvašića, dok ih je ove godine oko 1040, prošle godine ih je bilo pedesetak više, a pretprošle dvadesetak manje nego ove godine.

ZHŽ je prije dvije godine imala 880 prvašića, a sada ih je 830, SBŽ je 2018. imala 590 prvašića, a ove godine 530. Hercegbosanska županija je najkritičnija. Tamo se pad žitelja i školske djece ne usporava, pa je broj prvašića pao na 380, a slično je i u Posavskoj županiji gdje je prvašića tek 200. Dijete po dijete, razred po razred, Hrvata sigurno nestaje.

Da je ključ problema masovno iseljavanje govori i činjenica da smo u pet godina izgubili oko pet tisuća osnovaca. Naime, kako smo ranije objavili u školskoj 2015./2016. Bosna i Hercegovina je brojala 35273 učenika po Hrvatskom nastavnom planu i programu, dok ih u školskoj 2020./2021. broji 30531, odnosno 4742 učenika manje.

Hercegovačko-neretvanska županija s 2015./2016. brojala je skoro 9641 osnovaca po hrvatskom planu i programu, dok ih je sada po hrvatskom NPP 271 manje, ZHŽ je brojao 8349 osnovaca, a sada ih je 603 manje. Nadalje Hercegbosanska županija prije pet godina je imala 6593 đaka, dok je ove godine osnovaca po hrvatskom nastavnom planu i programu 3467, što bi značilo 3126 manje.

Srednjobosanska županija imala je 2015. 5084 osnovaca, dok ih je ove godine 5226 što znači da je održala broj broj učenika, koji je blago i porastao. Posavska županija sa 2606 pala je na 1934 osnovca, što bi značilo da je i u toj županiji 672 osnovca manje.

 

/Izvor: Hercegovina.info/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar