Već sedam godina plaćaju markice i oni koji su oslobođeni plaćanja

Već sedam godina plaćaju markice i oni koji su oslobođeni plaćanja

Izravna posljedica neusklađenosti navedenih akata ogleda se u činjenici, da već 7 godina participaciju, kroz kupovinu markica ili prilikom korištenja zdravstvenih usluga, plaćaju građani koji su oslobođeni te vrste plaćanja.

Naime, s ciljem izjednačavanja prava pacijenata u FBiH, Federalni parlament je 2009. godine donio Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, kojom je, između ostalog, precizno definirano koje osobe su oslobođenja plaćanja participacije, a radi se o sljedećim osobama:

 • djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života,
 • žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u svezi s prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice,
 • vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više,
 • civilne žrtve rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60%,
 • članovi porodica šehida odnosno članovi porodica poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine,
 • penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova,
 • osigurana lica – korisnici socijalne zaštite,
 • raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • osigurana lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, i to lica koja su darovala krv 10 i više puta,
 • osigurana lica – darovatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
 • osigurana lica koja su prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.
 • Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti, i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest:
 • malignih oboljenja,
 • bubrežnih bolesti na dijalizi,
 • oboljela od tuberkuloze,
 • HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti,
 • epilepsije,
 • sistemskih autoimunih bolesti,
 • hemofilije,
 • inzuloovisnog dijabetesa,
 • paraplegije i kvadriplegije,
 • mišićne distrofije,
 • multiple skleroze,
 • cerebralne paralize,
 • duševnih poremećaja

 

Kantoni/županije su bili obvezni u roku 60 dana uskladiti vlastite propise s ovom odlukom. Sve županijske vlade, njihova ministarstva zdravstva i zavodi zdravstvenog osiguranja koji nisu uskladila svoje propise snose krivicu, jer se već godinama naplaćuju premije zdravstvenog osiguranja osobama koje nisu obveznici plaćanja participacije.

kladusa.net

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar