Cijena premije zdravstvenog osiguranja (markice) za 2020. godinu ostaje 20 KM u HNŽ-u

Cijena premije zdravstvenog osiguranja (markice) za 2020. godinu ostaje 20 KM u HNŽ-u

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici održanoj u četvrtak, donijelo je odluku o visini naknade premije/markice zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu. Sukladno usvojenoj odluci, navode, cijena premije osiguranja (markice), kao i ranijih godina, ostaje 20 KM po osiguranoj osobi. Na sjednici je, između ostalog, usvojeno i…

Pročitajte više
Danas završava distribucija markica (premije osiguranja) u HNŽ

Danas završava distribucija markica (premije osiguranja) u HNŽ

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ danas završava distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu. Posljednji dan redovite distribucije je srijeda 28 02. 2018. godine. Kupovinom premije osiguranja (markice) osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge. Cijena premije osiguranja je 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane…

Pročitajte više
Već sedam godina plaćaju markice i oni koji su oslobođeni plaćanja

Već sedam godina plaćaju markice i oni koji su oslobođeni plaćanja

Izravna posljedica neusklađenosti navedenih akata ogleda se u činjenici, da već 7 godina participaciju, kroz kupovinu markica ili prilikom korištenja zdravstvenih usluga, plaćaju građani koji su oslobođeni te vrste plaćanja. Naime, s ciljem izjednačavanja prava pacijenata u FBiH, Federalni parlament je 2009. godine donio Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja…

Pročitajte više