Danas završava distribucija markica (premije osiguranja) u HNŽ

Danas završava distribucija markica (premije osiguranja) u HNŽ

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ danas završava distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu. Posljednji dan redovite distribucije je srijeda 28 02. 2018. godine.

Kupovinom premije osiguranja (markice) osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.

Cijena premije osiguranja je 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/ legitimaciju.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja(markice) kao zamjene za participaciju.

Po završetku redovite distribucije premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Djeca koja u 2018. godini navršavaju 18 godina života premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Kako bi se umanjila mogućnost stvaranja gužvi tijekom distribucije Zavod je organizirao 15 punktova na području HNŽ/ K, na kojima osiguranici mogu uplatiti i preuzeti premiju osiguranja (markicu) te ovjeriti zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar