Danas završava distribucija markica (premije osiguranja) u HNŽ

Danas završava distribucija markica (premije osiguranja) u HNŽ

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ danas završava distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu. Posljednji dan redovite distribucije je srijeda 28 02. 2018. godine. Kupovinom premije osiguranja (markice) osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge. Cijena premije osiguranja je 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane…

Pročitajte više