ZZO HNŽ-a: Pribavite premiju osiguranja za 2021. godinu kako ne biste plaćali participaciju

ZZO HNŽ-a: Pribavite premiju osiguranja za 2021. godinu kako ne biste plaćali participaciju

Zavod zdravstvenog osiguranaja HNŽa podsjeća da je u u tijeku distribucija premije osiguranja za 2021. godinu koju vrši Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K i koja traje do 26.02.2021 godine. Premije osiguranja za 2021. godinu biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda i vidljive ugovornim zdravstvenim ustanovama. Premija osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu,…

Pročitajte više
Već sedam godina plaćaju markice i oni koji su oslobođeni plaćanja

Već sedam godina plaćaju markice i oni koji su oslobođeni plaćanja

Izravna posljedica neusklađenosti navedenih akata ogleda se u činjenici, da već 7 godina participaciju, kroz kupovinu markica ili prilikom korištenja zdravstvenih usluga, plaćaju građani koji su oslobođeni te vrste plaćanja. Naime, s ciljem izjednačavanja prava pacijenata u FBiH, Federalni parlament je 2009. godine donio Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja…

Pročitajte više
ZZO HNŽ otpočeo distribuciju premije osiguranja (markice) za 2016. godinu

ZZO HNŽ otpočeo distribuciju premije osiguranja (markice) za 2016. godinu

Odlukom Upravnog vijeća, 15. prosinca 2015. godine Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K otpočeo je distribuciju premije osiguranja (markice) za 2016. godinu. Kao i prethodnih godina cijena premije osiguranja (markice) ostaje 20 KM po osiguraniku, a uplata iste vrši se isključivo u ustanovama za obavljanje platnog prometa (banke i pošte). Transakcijski…

Pročitajte više
Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ: Od ponedjeljka u distribuciji markice za 2015. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ: Od ponedjeljka u distribuciji markice za 2015. godinu

Cijena premije osiguranja, kao i ranijih godina, je 20 KM po osiguraniku, a vrijeme predviđeno za redovitu distribuciju premija osiguranja (markica) je dva i pol mjeseca, odnosno od 15.12.2014. do 28.02.2015. godine.

Pročitajte više