ZZO HNŽ-a: Pribavite premiju osiguranja za 2021. godinu kako ne biste plaćali participaciju

ZZO HNŽ-a: Pribavite premiju osiguranja za 2021. godinu kako ne biste plaćali participaciju

Zavod zdravstvenog osiguranaja HNŽa podsjeća da je u u tijeku distribucija premije osiguranja za 2021. godinu koju vrši Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K i koja traje do 26.02.2021 godine. Premije osiguranja za 2021. godinu biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda i vidljive ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Premija osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu, a cijena premije iznosi 20KM po osiguraniku  i mogu je kupiti sve punoljetne osigurane osobe. Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite.

Osim djece do navršene 18. godine života, osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za 2021. godinu oslobođeni su i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom.

Dragovoljni darivatelji krvi s pedeset i više darivanja trajno su oslobođeni osobnog sudjelovanja plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Djeca koja u 2021. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

Uplata premije osiguranja za 2021. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka,pošta) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u sustav.

Također, Zavod je osigurao dodatnu pogodnost za svoje osiguranike, a riječ je o mogućnosti slanja podataka o izvršenoj uplati, te Zahtjeva za evidentiranje i aktiviranje premije osiguranja putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba) ili koristeći link  https://www.zzo.ba/uplata-premije

Ukoliko se odlučite na ovaj način pribaviti Vašu premiju osiguranja niste obavezni dolaziti u područni ured Zavoda radi evidentiranja premije osiguranja. Uplaćene premije biti će evidentirane u informacijski sustav najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail, priopćeno je iz Zavoda.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar