Vlada FBiH daje građanima po 10 tisuća KM za kupovinu električnih automobila

Vlada FBiH daje građanima po 10 tisuća KM za kupovinu električnih automobila

Vlada Federacije BiH sutra bi trebala donijeti odluku o izdvajanju milijun KM za subvencioniranje građana koji kupuju električne i hibridne automobile, potvrdio je za Klix.ba federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

Džindić kaže da su po prvi put u proračunu Federacije BiH, planirana sredstva za poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od milijun KM. “Ministarstvo je napravilo Program o dodjeli subvencija pojedincima za kupovinu novih automobila u 2022. godini, koji imaju isključivo električni pogon i automobila koja uz motor s unutarnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili). Vozilo će zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine”, rekao je Džindić.

Definirana je i visina iznosa koji se dodjeljuje kao financijski poticaj pojedincima

To je za električna vozila 10.000 KM, za hibridna električna “plug-in” vozila 5.000 KM i hibridna “full hybrid” vozila 5.000 KM. Pod novim automobilom, smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije nikada i nigdje bilo registrirano. Vozila za koja se dodjeljuje subvencija su putnička vozila koja imaju najviše devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača.

Tehnički uvijeti za prihvatljiva vozila:

Električna vozila sa emisijom CO2 0 g/km Hibridna električna “plug-in” vozila sa emisijom OO2 sa sadržajem OO2 manje od 50 g/km Hibridna vozila “full hybrid” sa emisijama CO2 najviše 130 g/km Sredstva će se dodjeljivati po osnovu raspisanog Javnog poziva nakon objave odluke u Službenim novinama FBiH, a namjena Programa je dodjela subvencija odnosno financijskih sredstava pojedincima, za kupovinu novih automobila, registriranih u Federaciji BiH za period 01.01.2022.- 12.12.2022. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili).

Korisnik subvencije može biti pojedinac (fizičko lice), državljanin Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Federaciji BiH i sa navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi obaveznu dokumentaciju u skladu sa Javnim pozivom, ispunjava uvjete u skladu sa Javnim pozivom i da u trenutku podnošenja zahtjeva, postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, tj. u trenutku prijave, ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Neprihvatljivi korisnik subvencije je korisnik koji je u 2022. godini već ostvario pravo subvencije za kupovinu vozila iz budžeta za 2022. godinu, bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH. Navedena sredstva su grant sredstva Ministarstva i dodjeljivat će se po ovom Programu i raspisanom Javnom pozivu. Program traje do utroška sredstava od 1 milijuna KM, a najkasnije do kraja fiskalne godine (odnosno do 31.12.2022. godine).

U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, korisnik će Ministarstvu dostaviti ovjerenu kopiju potvrde o registraciji vozila, za koje je dodijeljena subvencija, za 2023. i 2024, godinu.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar