Vlada FBiH ne smije nikoga zaposliti u prva tri mjeseca 2015.!?

Vlada FBiH ne smije nikoga zaposliti u prva tri mjeseca 2015.!?

Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog odluke kojom utvrđuje iznos od 421.823.778 konvertibilnih maraka na ime privremenog financiranja Federacije BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2015. godine, odnosno do donošenja Proračuna FBiH za 2015. godinu.

Odluku o privremenom financiranju donosi Parlament Federacije BiH.

Utvrđeni iznos jednak je i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Kako je obrazloženo, obveza donošenja Odluke o privremenom financiranju propisana je člankom 35. Zakona o proračunima u FBiH. Naime, ako Parlament FBiH ne donese proračun prije početka fiskalne godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca, na temelju Odluke nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa korisnika proračuna.

Inače, privremeno financiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom razdoblju, a najviše do tromjesečnog prosjeka za proteklu fiskalnu godinu. Na ovaj način se financiraju isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. prosinca protekle godine. Ukoliko proračun ne bude donesen do 31. ožujka, nakon toga neće biti izvršavani rashodi u bilo koju svrhu osim za otplatu duga, sve dok proračun ne bude donesen.

Odluka o privremenom financiranju FBiH za razdoblje siječanj-ožujak pripremljena je zbog okolnosti u konstituiranju Parlamenta Federacije BiH, uključujući Dom naroda, te velikog rizika da on neće biti konstituiran do kraja 2014. godine. Cilj je osiguranje sredstava za nesmetano izvršenje obveza iz osnova unutarnjeg i vanjskog duga, socijalnih davanja, invalidnina i mirovina.
dnevno.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar