Vlada usvojila Nacrt Prostornog plana HNŽ

Vlada usvojila Nacrt Prostornog plana HNŽ

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na 35. sjednici usvojila je Nacrt Prostornog plana Hercegovačko–neretvanske županije koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.  Istaknuto je kako su, za izradu tog iznimno značajnog dokumenta koji se prvi put donosi, a predstavlja temelj daljnjeg razvitka HNŽ, provedena iscrpna istraživanja i izrađene studije o strukturi i prirodnim značajkama prostora, kretanjima stanovništva, razvitku naselja, gospodarskih i društvenih djelatnosti, uključujući utjecaj razvitka u prostoru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojena je Strategija za provedbu reforme iz oblasti zdravstva za područje HNŽ za razdoblje 2017.- 2020. godina.
Strategija se temelji na pet strateških ciljeva i predstavlja krovni dokument za usmjeravanje razvitka zdravstva, kao i podlogu za donošenje politika i odluka u zdravstvu.
Strateški ciljevi odnose se na uspostavu modela u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojim će se osigurati dostupna, kontinuirana i kvalitetna zdravstvena zaštita, razvijanje integriranog zdravstvenog informacijskog sustava, definiranje novih modela plaćanja usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite, uspostava kontrolinga i razvitka sustava financijskog upravljanja u zdravstvenim ustanovama i uspostava sustava upravljanja kvalitetom i sigurnosti zdravstvene zaštite.

Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Hercegovačko-neretvanske županije.

Usvojen je, također, i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva kojim je predviđeno da se registar prostornih jedinica i adresni registar, kao i pripadajuće baze podataka uspostavljaju i održavaju u suradnji jedinica lokalne samouprave, Uprave i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Uz to, Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi HNŽ, kojim se predlažu izmijene cijena pristojbi iz oblasti obrazovanja.

Vlada je, također, usvojila Izvješće o provedenoj obveznom sustavnom deratiziranju na području HNŽ u 2016. godini. Akcija sustavnog deratiziranja na području HNŽ provedena je u razdoblju od 10. listopada do 5. studenoga u svim općinama, a njome su obuhvaćeni: gradska naselja, obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama, centralne deponije kao i neslužbena odlagališta smeća u gradskim naseljima, odgojno – prosvjetni i kulturni objekti i njihovi prostori, kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih osoba, objekti javnih zdravstvenih ustanova, javne ustanove administrativnog karaktera, vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima, kanalizacijske mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, te sva javna mjesta na kojima postoji mogućnost razmnožavanja glodara.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Izvješće o žetvi strnih žita u 2016. godine u kojem je istaknuto kako je požnjevena površina pod žitima manja za 99 hektara u odnosu na žetvu prošle godine, a ukupni prinos zrna za 275 tona, s tim da je ovogodišnji urod ocijenjen kao kvalitetniji.

Za člana Savjeta za strane investitore u Federaciji BiH Vlada je imenovala Željka Laketića, ministra gospodarstva HNŽ.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar