Za narod skočile cijene, a federalni dužnosnici jedu i piju po starom cjeniku

Za narod skočile cijene, a federalni dužnosnici jedu i piju po starom cjeniku

Dok se građani suočavaju sa kontinuiranim poskupljenjima, posebno hrane i pića, a što sa sobom povlači i sva druga poskupljenja, federalni funkcioneri prolaze višestruko jeftinije, barem što se tiče restorana i bifea u zgradama i prostorijama koje koriste institucije Federacije BiH, piše portal Fokus.

Tako su cijene ugostiteljskih usluga, kako su konstatirali revizori u najnovijem izvještaju o radu Službe za zajedničke poslove FBiH, u navedenim ugostiteljskim objektima koje koriste funkcioneri npr. Vlade i Parlamenta FBiH ostale još iz 2009. godine, kada bile višestruke niže nego što su danas, 12 godina kasnije

“Cjenikom ugostiteljskih usluga koji je donio direktor Službe u veljači 2009. godine, po pribavljenom pozitivnom mišljenju Federalnog ministarstva trgovine, i uz dobivenu suglasnost Vlade Federacije BiH. Služba primjenjuje normative utroška materijala (za hranu i kavu), koje je direktor donio u lipnju 2009. godine”, konstatirali su revizori.

No, na tome se priča ne završava, pored toga što se radi o cjeniku iz 2009. godine, koji je na snazi i danas, revizori su utvrdili da su i te cijene prethodno sačinjene na bazi kalkulacija, te na osnovu provedenih postupaka javnih nabavki i podataka navedenih u tenderskoj dokumentaciji, ne mogu potvrditi da su ulazni podaci za kalkulaciju relevantni

“Služba je u prosincu 2019. godine ponovno pokrenula inicijativa za izmjene cjenika i nakon što je prikupila sve suglasnosti nadležnih organa, Vlada FBiH donijela je zaključak 17. 7. 2020. godine da Služba dostavi informaciju o usporedbi predloženih cijena sa cjenikom ugostiteljskih usluga Službe za zajedničke poslove institucija BiH, s obrazloženjem o načinu formiranja cijene obroka.

U kolovozu je upućen dopis Službi za zajedničke poslove institucija BiH da omogući pristup svom cjeniku kako bi Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH postupila po Zaključku Vlade FBiH

Federalni revizori nalažu kako Služba treba izraditi analizu financijskog poslovanja Servisa za pružanje ugostiteljskih usluga i tržišnu analizu cijena usluga, kako bi dobila potrebnu suglasnost za izmjene Cjenika i kako bi opravdala predložene kalkulacije cijena u pogledu stvarne cijene i pokrića dijela troškova iz ugostiteljske djelatnosti, navodi Fokus.

Nadalje, naveli su da su, kada je riječ o radu Službe za zajedničke poslove, u tijeku sudski postupci za naplatu potraživanja od zakupnina za 72 korisnika poslovnih prostora prijašnjeg FMO-a, za koje ukupni tužbeni zahtjevi iznose 3.942.906 KM

“U ovim sudskim postupcima većina zakupaca su fizičke osobe. Bez obzira na to što su korisnici poslovnih prostora tuženi, njih 16 koristilo je prostore i u revidiranoj godini. Prema prezentiranoj dokumentaciji, naplata je neizvjesna jer je upitno postojanje ili solventnost određenih pravnih subjekata, jer su pojedini postupci vraćeni na ponovni postupak”, naveli su revizori.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar