Za neovisnost BiH i napuštanje SFRJ na referendumu je glasovalo 99,7% građana BiH

Za neovisnost BiH i napuštanje SFRJ na referendumu je glasovalo 99,7% građana BiH

Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine nacionalni je praznik koji se obilježava 1. ožujka svake godine, a kojim se proslavlja neovisnost Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije.

Referendum za neovisnost Bosne i Hercegovine održan je na preporuku Arbitražne komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi raspada bivše SFRJ.

Održan je 29. veljače i 1. ožujka 1992. godine, a označavao je prekretnicu u budućnosti ove zemlje, a ujedno je bio i uvod u rat.

Tadašnji punoljetni građani Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasovali su o neovisnosti Bosne i Hercegovine na referendumu na kojem je bilo jedno pitanje:

  1. Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?

Neovisnost su snažno podržali uglavnom Hrvati i Bošnjaci, dok je veći broj Srba bojkotirao referendum.

Na referendumu 99,7% građana je glasovalo za nezavisnost

Ukaz o proglašenju zakona kojim se 1. ožujak proglašava Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine i državnim praznikom potpisao je predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović 6. ožujka 1995, neposredno nakon okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Prethodno je Zakon o 1. ožujku donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine 28. veljače 1995. No, na osnovu ovog akta, danas se Dan neovisnosti obilježava samo u jednom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno u Federaciji BiH.

Dan neovisnosti prvi put je proslavljen 7. travnja 1995. godine. Europska ekonomska zajednica priznala je ovaj dan kao Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine. Vlada RS-a ga osporava te se slavi samo u FBiH.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar