• Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac
  • Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac
  • Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac
  • Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac
  • Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac
  • Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac
  • Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac
  • Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac

Započela nova faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac

Nakon što je u svibnju ove godine završena prva faza arheoloških istraživanja na brdu Gradac između Ljubunaca i Uzdola u općini Prozor-Rama,  danas je pod vodstvom profesorice Snježane Vasilj započela je nova faza istraživanja.

Nakon te prve faze voditeljica prof. Snježana Vasilj je javnosti predstavila što je do tada iskopano. Pronađena je monumentalna rimska cisterna (čatrnja), a u njoj je kao u potpornom zidu pronađen kameni blok sa uklesanim ilirskim bogom Silvanom. Taj kameni blok je izvađen i ostavljen na sigurno kako bi se izbjegla uništavanje.  Također je nađeno mnoštvo fragmenata keramike koji upućuju da je na lokalitetu Gradac bio život i prije Rimljana, odnosno, već od neolita.

Na početku ove faze istraživanja prof. Snježana Vasilj je kazala: “Ova istraživačka kampanja će podrazumijevati dva smjera. Prvi je nastavak radova u cisterni i oko rimske cisterne. Dok će drugi dio biti usmjeren na prapovijesne nalaze.”

Radove financira općina Prozor-Rama uz stručnu suradnju sa Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar