• Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru
 • Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru

Započela rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru

U četvrtak, 01.12. 2016. započela je  rekonstrukcija krova Sportske dvorane u Prozoru. Iako je već ranije izvršena sanacija to nije bilo dovoljno te je postalo nužno izvršiti rekonstrukciju krova.

dvorana10 dvorana2

Sportska dvorana je izgrađena na mjestu nekadašnjeg nogometnog igrališta Srednje škole Prozor. Ta sama lokacija bila je sama po sebi diskutabilna za izgradnju zbog pristupa i mogućnosti izgradnje dodatnih sadržaja koji idu uz jednu sportsku dvoranu. Radove je financirala općina Prozor-Rama s tadašnjim načelnikom Jozom Vukojom.  Bez obzira na sve nedostatke koji su se našli uz gradnju građani su bili zadovoljni da konačno imaju kakvu takvu dvoranu.

Osim pristupa i parking prostora koje mora imati dvorana kao jedan od gorućih problema pokazao se krov koji je skoro od samog početka izgradnje počeo propuštati vlagu. Iako je izvršena sanacija krova propuštanje je bilo sve jače te se moralo pristupiti rekonstrukciji krova. Propuštanje vlage je postao problem te se u vremenu kiša dvorana nije mogla koristiti iz sigurnosnih razloga.

dvorana9 dvorana4

Općina Prozor-Rama je ove godine raspisala natječaj za rekonstrukciju krova. Na natječaju za izvođenje radova najpovoljniji ponuđač je bilo poduzeće “Limgra Jurić” d.o.o. iz Tomislavgrada koja je za izvođenje radova izabrala “Eurovar Babić” koji su danas započeli sa prvi pripremnim radovima rekonstrukcije.

dvorana13 dvorana11

Na ovaj način Općina i KSC Prozor-Rama su jasno pokazali da vode računa o dvorani, sportašima koji je koriste, učenicima i svim građanima koji dvoranu koriste rekreativno.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar