Završene fra Kazimirove Bilješke 3. ožujka 1968.

Završene fra Kazimirove Bilješke 3. ožujka 1968.

Fra Kazimir Ivić savjesno je bilježio sve što je mogao naći o Rami nastavljajući ondje gdje je stao fra Jeronim Vladić sa svojom knjigom “Uspomene o Rami” i njezinom dopunom “Urežnjaci”. Posebno je bio marljiv za vrijeme obnove crkve i samostana za gvardijana fra Eduarda Žilića. Sve što je vidio i čuo, on je zapisao. Kad je 10. lipnja nastala pauza u radovima, fra Kazmir je sutradan prestao pisati svoje bilješke. On je već bio teško bolestan. Njegove je bilješke prepisao fra Ivo Žilić. Na kraju Bilježaka stoji: “Prepisao dovle 3. ožujka 1968. Žilić fra Ivo”.

Fra Kazimir je bio krepak i živahan čovjek. Rodio se u Rumbocima 1890. godine. Doktorirao je u Grazu, predavao je i bio direktor Gimnazije u Visokom. Nije bio pretežak za svoju visinu i krupnoću, iako se malo gegao pri hodu. Zdravlje ga je, u biti, dobro služilo do pred kraj života. Dana 19. siječnja 1966. pao je u crkvi, ali tomu nije pridavao velike važnosti. Sutradan je opet pao, ali ni tomu nije posvećivao pozornost. Otišao je u Sarajevo na pregled i konstairano je da ima probleme s prostatom koju bi trebalo operirati, ali se liječnici nisu usudili zbog srca. Kad je 23. listopada iste godine pao na srednjem trijemu, nije mogao ni misu slaviti iako je bila nedjelja. Morao je odležati pa je tek 30. listopada opet služio misu. Umro je 5. prosinca 1968. godine i pokopan na groblju u Ripcima.

Bio je odgovorni urednik Franjevačkog vijesnika 1927. godine, a 1928. uređuje Vijesnik zajedno s dr. fra Bonifacom Badrovom.

Uz Bilješke napisao je još sljedeće članke:

Dr. fra Julijan Jelenić (Prigodom 30­‑godišnjice književnog rada, u: Franjevački vijesnik 1929. str. 142.-148.;

Sedamstogodišnjica smrti sv. Franje Asiškoga 1226.-1926., u:  Franjevački vijesnik 1927., str. 1.-5.;

Katolički Dnevnik, u: Franjevački vijesnik 1927., str. 74.-77.;

Venny: Sene, u: Franjevački vijesnik 1927., str. 95

Đački konvikt u Visokom, u: Franjevački vijesnik 1928., str. 22.

  1. Augustin Gemelli, u: Franjevački vijesnik 1928, str. 116B120.

Pedesetgodišnjica franjevačke centralne gimnazije u Bosni, u: Franjevački vijesnik 1934., str. 98.-126.

Dr Dragutin Kniewald, Dr Ivan Merz, život i djelovanje, u: Franjevački vijesnik1934., str. 37.

 

Fra Ljubo Lucić, Rama kroz stoljeća

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar