• Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu
 • Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu

Završno uređivanje puta na Lugu i Zahumu

U tijeku je završno uređenje puta za naselje Lug. Nakon što je završen veći dio vodovodne mreže rješeni su priključni i pristupni lokalni putovi. Cesta kroz naselje uređena je do mosta preko Rame. Nakon što bude završen dio vodovodne mreže u naselju preko mosta slijedi i uređenje putova.

Za Rumbočane je realiziran vrijedan i lijep projekt, asfaltiranje puta od Divina doma do rata.  Ovo otvara sigurno nove mogućnosti za turizam i poljodjelstvo na Zahumu. Ovdje se grade novi objekti,  solarne elektrane, tu su i farme ovaca, izgrađen je i prvi restoran…

U zadnjih desetak godina godina općina Prozor-Rama je financirala izgradnju i uređenje za više od 300 kilometara lokalnih putova. Drugi važan infrastrukturni projekt je provede, a to je izgradnja vodovodne mreže koja također prelazi 300 kilometara. Vodovodnom mrežom su obuhvaćena naselja po obodu Ramskog jezera, Gmići, Ćališi, Ometala, Paljike, Borovnica, Lug, Gračac, Hudutsko, rekonstrukcija vodovoda u Prozoru.. Ugrađene su nove crpke na Krupiću, automatizirna klorna stanica na Krčima. Na završetku je sortirnica, gradska mrtvačnica.

Neizostavni su projekti kao što je osnivanje Javnog prijevoza i uvođenje besplatnog prijevoza za sve građane.

Još je dosta tih projekata koji bi se mogli nabrajati u nedogled…

 

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar